Ledlampen in de openbare verlichting en bij u thuis

Logo Son en Breugel: wat we doen is groen!

In de periode oktober 2017 tot en met maart 2018 zijn alle 4700 lichtmasten in Son en Breugel voorzien van led-armaturen. Hiermee realiseert de gemeenschap Son en Breugel een besparing van 50% op de energiekosten van de openbare verlichting, 450.000 KWh per jaar.

De aannemer Openbare Verlichting Ziut die de vervanging naar led-verlichting uitvoert, rapporteert na een inspectieronde dat circa 250 lichtmasten nog niet of niet goed werken. Dat is op ruim 4700 armaturen ongeveer 5% en geheel volgens de ambitieuze verwachtingen. Deze schouw bevestigt namelijk dat 95% van de lichtmasten al wél brandt met led-verlichting.

De meeste lichtmasten die niet branden staan volgens Ziut in de Nieuwstraat en Hendrik Veenemanstraat. De uitkomst van deze inspectie alsook de lijst van meldingen door inwoners over storingen aan de openbare verlichting vormen de bron voor de vervolgacties. De maanden april en mei gebruikt Ziut om de storingen op te lossen en de evenementenverlichting op Kerkplein, Markt en Raadhuisplein aan te sluiten. 
De onderhoudsbeheerder en de gemeente gaan nog een aantal lantaarnpalen schilderen en nummeren. Dit nummer, in combinatie met de straatnaam, is informatie om melders van storingen straks te helpen om nauwkeurig aan te geven op welke lichtmast de melding betrekking heeft.

LedlampIn een duurzame samenleving werken bedrijven, overheid, inwoners, verenigingen en scholen samen aan duurzame oplossingen. Met volledig verledden van openbare verlichting geeft de gemeente het voorbeeld, dat hopelijk in de huishoudens navolging krijgt.

Via de campagne “Wat we doen is groen” informeren we onze inwoners over energie besparen, elektrisch rijden, zelf duurzame energie opwekken, en andere duurzame oplossingen rond de eigen woning zoals duurzame afwatering van de tuin.