Toekomst Son en Breugel

In de vergadering van de Commissie Algemene Zaken van 7 juni jl. is de oordeelsvormende fase afgerond. In de gemeente Nuenen ligt momenteel een raadsvoorstel waarin zij aangeven meer tijd nodig te hebben om een keuze te maken voor een fusie met Son en Breugel danwel Eindhoven. De commissie Algemene Zaken van Son en Breugel heeft daarom  besloten de besluitvormende fase uit te stellen naar het najaar van 2017. Dat betekent dat het de besluitvorming dus niet in de Commissie Algemene  Zaken van 12 juli 2017 aan de orde komt en dat de raad hierover op 31 augustus nog geen besluit neemt. Zie  sonenbreugel.raadsinformatie.nl voor de voorbereiding van de volgende vergadering(en) van de commissie Algemene Zaken.

Het project is een vervolg op de visie op de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel 2014-2015. Er is een eerste verkenning geweest van Son en Breugel – Nuenen in 2016. In 2017 zijn andere varianten bekeken en die zijn terug te lezen in de “Globale verkenning scenario’s bestuurlijke toekomst”.  In de commissie Algemene Zaken op 8 maart jl. is afgesproken om drie varianten verder uit te diepen;  Zelfstandig blijven, een fusie met Nuenen of een fusie met Eindhoven. Zie hiervoor de samenvatting Globale Verkenning en de documenten hieronder.