Verbeterplannen Van Gentlaan – Doormanlaan

Foto met mensen tijdens een presentatie

(Let op: de meest recente informatie en documenten vindt u bij de bijlagen onderaan op deze pagina)

Tijdens een informatiebijeenkomst met aanwonenden en de gemeente over de plannen voor een fietsstraat en een aangepaste afwatering aan de Van Gentlaan en de Doormanlaan (Zuid) is gesproken over een verbetering van de verkeersveiligheid, een aansluiting van de fietsroute van het centrum van Breugel naar het centrum van Son en de parkeermogelijkheden.

Verduurzamen riolering

Omdat bij de aanpassingen de bovenlaag van het wegdek verandert, is dit tevens een goed moment om ook de onderlaag te bespreken. In Son en Breugel streven we naar een toekomstbestendige en klimaatbestendige woonomgeving. Door de onderliggende riolering aan te passen en het hemelwater gescheiden van het vuilwater af te voeren wordt mogelijke wateroverlast voorkomen en helpen we het Waterschap om de zuivering optimaal te houden.

Presentatie

Bij onderstaande documenten staat ook de presentatie van 31 januari 2018 met daarin één aanpassing om te verduidelijken dat het de Doormanlaan “zuid” betreft. Plannen voor Doormanlaan “west” zijn hierin nog niet opgenomen, de gesprekken hierover lopen nog.

Overzicht vragen

Tijdens de bijeenkomst zijn door aanwezigen vragen gesteld. Deze vragen zijn voor zo ver mogelijk beantwoord en staan onder dit bericht bij de documenten. Daarna zijn ook aan de hand van de tekeningen en voorstellen vragen gesteld over de mogelijke uitwerkingen. Mocht uw vraag er niet tussen staan of heeft u een nieuwe vraag, dan kunt u uw vraag ook rechtstreeks naar ons mailen via projectleider C.Spooren@sonenbreugel.nl (m.b.t. de fietsstraat) of J.delaroy@sonenbreugel.nl (m.b.t. rioleringen). In de huidige en komende periode zal de input verwerkt worden en wordt het bestek verder uitgewerkt. Een 2e bijeenkomst voor aanwonenden wordt nog ingepland.

Meer informatie

Wenst u meer informatie over het uitvoeringsprogramma duurzaamheid voor bijvoorbeeld het scheiden van het hemelwater en vuilwater zie daarvoor ook onze pagina Regen- en afvalwater scheiden met subsidie.

Kijk voor meer duurzame oplossingen op https://www.sonenbreugel.nl/duurzaamheid.