Vergaderingen jeugdgemeenteraad

Elke 5 tot 6 weken vindt er een vergadering van de jeugdgemeenteraad plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Tussentijds vinden, net als bij de ‘volwassen’ raad, commissievergaderingen ofwel voorbereidende vergaderingen plaats. Hierin worden de plannen verder uitgewerkt samen met de begeleiders. Vaak worden werkgroepjes gemaakt waarbij het initiatief zoveel mogelijk bij de kinderen wordt gelaten. In de daaropvolgende raadsvergadering (zie hieronder) worden voorstellen op de agenda gezet en besluiten genomen.

De raadsvergaderingen zijn openbaar, de voorbereidende vergaderingen niet. De jeugdgemeenteraad kan mensen uitnodigen voor bijvoorbeeld advies of om een antwoord of verzoek toe te lichten.

Vergaderingen Jeugdgemeenteraad

Data 2018 - 2019 Tijd Locatie
22 augustus 2018 (Installatie)   16.00 tot 17.00 uur Raadzaal
25 oktober 2018 16.00 tot 17.00 uur Raadzaal
29 november 2018 16.00 tot 17.00 uur Raadzaal
17 januari 2019 16.00 tot 17.00 uur Raadzaal
14 maart 2019 16.00 tot 17.00 uur Raadzaal
18 april 2019 16.00 tot 17.00 uur Raadzaal
13 juni 2019 (Afscheid groep 8) 16.00 tot 17.00 uur Raadzaal

Data 2017 - 2018 Data 2016 - 2017
11 september 2017 (Installatie) 17 november 2016 (Installatie)
13 oktober 2017 24 november 2016
7 december 2017 22 december 2017
8 februari 2018 26 januari 2017
12 april 2018 23 maart 2017
14 juni 2018 11 mei 2017
20 juni 2018 3 juli 2017