Verkiezingen gemeenteraad 2018

Verkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 vinden er weer Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Alle informatie hierover vindt u hieronder netjes bij elkaar.
Hebt u desondanks nog vragen? Neem dan contact op met het Bureau Verkiezingen, Raadhuisplein 1.

Referendum

Eveneens op 21 maart organiseert de Kiesraad een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Sleepwet).
Bij een opkomst van minimaal 30% van de kiesgerechtigden, moet de regering zich opnieuw beraden over de Wiv. De uitslag van het referendum is een advies en is niet bindend. Intrekking of instemming van de wet kan niet worden afgedwongen.
Verblijft u in het buitenland en wilt u per brief stemmen? De aanvraag hiervoor verloopt via de gemeente Den Haag.