Wat doet de jeugdgemeenteraad

Het werk van de jeugdgemeenteraad is leerzaam én leuk! De jeugdgemeenteraad vergadert enkele keren per jaar in openbare vergaderingen van 1 uur. Vóór elke vergadering vindt er een voorbereidende vergadering van 1 uur plaats.

Waarover vergadert de jeugdgemeenteraad

De jeugdgemeenteraad heeft een adviserende rol aan college en raad. Het college en wethouders of de gemeenteraad kunnen ook advies vragen aan de jeugdgemeenteraad. De leden van de jeugdgemeenteraad bepalen zelf waarmee ze aan de slag gaan. Dit kunnen heel concrete dingen zijn. Als hiervoor geld of andere ondersteuning van de gemeente nodig is, doet de jeugdgemeenteraad hiervoor een voorstel aan het gemeentebestuur. De jeugdgemeenteraad kan bijvoorbeeld ook de kermis openen, namens de jeugd het gemeentebestuur adviseren of aandacht vragen voor wensen, behoeften en problemen van de Son en Breugelse jeugd. Daarnaast onderneemt de jeugdgemeenteraad jaarlijks een leuk en leerzaam uitstapje.