Woningbouwlocaties

Son en Breugel is aantrekkelijk om in te wonen. Het aantal inwoners groeit nog steeds. Daarom wordt er in de gemeente ook flink gebouwd en ontwikkeld. Dit steeds in kwalitatief hoogwaardige en groene woonomgevingen.
 
De enige uitbreidingslocatie in onze gemeente is de nieuwbouwwijk Sonniuspark, waar circa 700 woningen worden gebouwd. Sonniuspark is in 2018 voor circa 80% gerealiseerd.

Daarnaast zijn er op diverse plaatsen, op de zogenaamde inbreidingslocaties, andere woningbouwprojecten gerealiseerd of in aanbouw. Dit ter vervanging van oude panden en lege ruimten. We zoeken naar een evenwichtige mix van huur- en koopwoningen en naar mogelijkheden om ook voor de verschillende portemonnees en speciale doelgroepen te bouwen.

In het voorjaar van 2018 zijn de recent gerealiseerde bouwplannen, de woningprojecten in uitvoering en de woningbouwplannen in voorbereiding in kaart gebracht. Deze kaart geeft (slechts) een impressie van de bouw- en ontwikkellocaties in onze gemeente.

In de presentatie vindt u meer informatie en beelden van ontwikkelingsprojecten in Son en Breugel. Het gaat per project om de status op 26 februari 2018. Bij enkele locaties die al wat verder in ontwikkeling zijn, vindt u links naar project- of verkoopwebsites.