Naast raadsleden zijn er ook burgerleden. Burgerleden zijn geen lid van de gemeenteraad, maar ondersteunen hun fractie / gemeenteraadsleden. Onze gemeente heeft  16 burgerleden: 


Maarten van Beek (Dorpsbelang)

Giel van Beers (CDA)

Mireille Bonnier (CDA)

Jan-Frans Brouwers (Dorpsbelang)

Rob Dijkstra (VVD)

Maurice van Doleweerd (DorpsVISIE)

Riny van Eerd (VoorU!)

Jürgen Feuerriegel (D66)

José Goossens-Junier (Dorpsbelang)

Susan Jacobs (VoorU!)

Willie Horden (DorpsVISIE)

Martien Merks (VVD)

Ton Nagtzaam (VoorU!)

Stephen Philippi (VoorU!)

Flip Verhagen (D66)

Albert Vink (CDA)

Ton van Vlerken  (D66)

Rob Wilcke (PvdA/GroenLinks)

Overzicht functies en nevenfuncties burgerleden

De (neven)functies, naast het burgerlid zijn, zijn onbezoldigd tenzij anders is vermeld.


De heer Maarten van Beek

 • Burgerlid fractie Dorpsbelang
 • Voorzitter Politieke Avonden
 • Lid Commissie Communicatie Sonenergie
 • Lid PR-werkgroep Vestzakkomedie
 • Bestuurslid Stichting Vestzaktheater
 • Project manager ImageBooks, Veghel (bezoldigd)

De heer Giel van Beers

 • Burgerlid fractie CDA
 • Voorzitter Politieke Avonden
 • Adviseur ROC Summa college (bezoldigd)

Mevrouw Mireille Bonnier

 • Burgerlid fractie CDA
 • Local Process Owner Customer service operations Benelux bij Signify (bezoldigd)

De heer Jan Frans Brouwers

 • Burgerlid fractie Dorpsbelang
 • Voorzitter Politieke Avonden
 • Community manager SonenBreugelVerbindt.nl (bezoldigd)
 • Directeur Jan Frans Brouwers Management and Consultancy (bezoldigd)
 • Hockeyclub Son: scheidsrechter
 • Lid provinciale staten Noord-Brabant, fractievoorzitter 50PLUS (bezoldigd)
 • Gespreksleider EnergyParty voor 070Energiek Coöperatieve vereniging (bezoldigd)

De heer Rob Dijkstra

 • Burgerlid fractie VVD
 • Sales Director GC Partners ( bezoldigd)
 • Voorzitter Hockeyvereniging HTC Son

De heer Maurice van Doleweerd

 • Burgerlid fractie DorpsVISIE
 • Chauffeur Benelux bij Sanders Fritom (bezoldigd)

De heer Riny van Eerd

 • Burgerlid fractie VOOR U!
 • Senior Consulting Software Architect bij Blue Yonder (bezoldigd)
 • Lid jeugdbestuur voetbalvereniging SBC

De heer Jürgen Feuerriegel

 • Burgerlid fractie D66
 • Voorzitter stichting Stadslandbouw Brandevoord
 • Vrijwilliger bij De Stoerderij in Breugel

Mevrouw José Goossens-Junier

 • Burgerlid fractie Dorpsbelang
 • Voorzitter Politieke Avonden
 • Voorzitter Stichting Gemeenschapsvoorzieningen “De Gentiaan”
 • Lid Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel

De heer Willie Horden

 • Burgerlid fractie DorpsVISIE
 • Voorzitter Vereniging DorpsVISIE
 • Senior ICT Contractmanager gemeente Eindhoven (bezoldigd)
 • Eigenaar WYS Advies (bezoldigd)

Mevrouw Susan Jacobs

 • Burgerlid fractie VOOR U!

De heer Martien Merks

 • Burgerlid fractie VVD
 • Voorzitter Politieke Avonden
 • Directeur-eigenaar Oliver BV (bezoldigd)
 • Partner PatiëntWelzijn (bezoldigd)

De heer Ton Nagtzaam

 • Burgerlid fractie VOOR U!

De heer Stephen Philippi

 • Burgerlid fractie VOOR U!
 • Teamleider Neuro psychiatrie bij de GGzE in Eindhoven (bezoldigd)
 • Lid Raad van Commissarissen De Zorgboom Son en Breugel (bezoldigd)

De heer Flip Verhagen

 • Burgerlid fractie D66
 • Generalist bij Stichting WIJeindhoven (bezoldigd)
 • Lid sponsorcommissie Korfbalvereniging de Corridor
 • Lid padelcommissie Tennisvereniging Son en Breugel
 • Programmamaker bij Radio S&B
 • Coach JF1 Hockeyvereniging HTC
 • Coördinator collecte Breugel – Nierstichting

De heer Albert Vink

 • Burgerlid fractie CDA
 • Scriba Kerkenraad Protestantse Gemeente Sint-Oedenrode Son en Breugel
 • Lid bestuur/penningmeester IDO ( Interkerkelijk Diaconaal Overleg).
 • Secretaris/ Penningmeester MRIJ Studievereniging ZUID
 • Secretaris Bestuur CDA afdeling Son en Breugel
 • Lid Ledenraad AB Werkt Agrarische Bedrijfsverzorging (vacatievergoeding)
 • Lid Ledenraad Collectief Midden Brabant ANV ( Agrarische Natuurvereniging ) (vacatievergoeding).
 • Lid WAROMI Commissie ZLTO

De heer Ton van Vlerken

 • Burgerlid fractie D66
 • Secretaris KinderVakantieSpelweek Son
 • Lid activiteitencommissie parochiekoor Sint-Petrus’ Banden
 • Secretaris D66 Dommelvallei (Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Son en Breugel) en van de subafdelingen Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel.
 • Leraar basisonderwijs op basis van detachering (bezoldigd)

De heer Rob Wilcke

 • Burgerlid fractie PvdA/GroenLinks
 • Lid Bestuurswerkgroep PvdA Son en Breugel
 • Senior Projectmanager netwerkbeheerder Enexis (bezoldigd)

Peildatum: 28 januari 2022