Naast raadsleden zijn er ook burgerleden. Burgerleden zijn geen lid van de gemeenteraad, maar maken deel uit van een raadscommissie of werkgroep. Onze gemeente heeft 13 burgerleden: 


Maarten van Beek (Dorpsbelang)

Giel van Beers (CDA)

Mireille Bonnier (CDA)

Jan-Frans Brouwers (Dorpsbelang)

Riny van Eerd (VOOR U!)

Maurice van Doleweerd (DorpsVISIE)

José Goossens-Junier (Dorpsbelang)

Martien Merks (VVD)

Stephen Philippi (VOOR U!)

Albert Vink (CDA)

Ton van Vlerken  (D66)

Rob Wilcke (PvdA/GroenLinks)

Overzicht functies en nevenfuncties (plaatsvervangend) burgerleden raadscommissies

De (neven)functies naast het (plv.) lidmaatschap van de commissie zijn onbezoldigd
tenzij anders is vermeld.


De heer Maarten van Beek

 • Burgerlid raadscommissie burgerzaken, fractie Dorpsbelang
 • Plaatsvervangend voorzitter raadscommissie algemene zaken
 • Lid Commissie Communicatie Sonenergie
 • Lid PR-werkgroep Vestzakkomedie
 • Bestuurslid Stichting Vestzaktheater
 • Project manager ImageBooks, Veghel (bezoldigd)

De heer Giel van Beers

 • Plaatsvervangend burgerlid raadscommissie algemene zaken, fractie CDA
 • Adviseur ROC Summa college (bezoldigd)

Mevrouw Mireille Bonnier

 • Plaatsvervangend burgerlid raadscommissie burgerzaken, fractie CDA
 • Local Process Owner Customer service operations Benelux bij Signify (bezoldigd)

De heer Jan Frans Brouwers

 • Plaatsvervangend burgerlid raadscommissie grondgebiedzaken, fractie Dorpsbelang
 • Community manager SonenBreugelVerbindt.nl (bezoldigd)
 • Directeur Jan Frans Brouwers Management and Consultancy (bezoldigd)
 • Hockeyclub Son: scheidsrechter
 • Lid provinciale staten Noord-Brabant, fractievoorzitter 50PLUS (bezoldigd)
 • Gespreksleider EnergyParty voor 070Energiek Coöperatieve vereniging (bezoldigd)

De heer Riny van Eerd

 • Burgerlid raadscommissie algemene zaken, fractie VOOR U!
 • Senior Consulting Software Architect bij Blue Yonder (bezoldigd)
 • Lid jeugdbestuur voetbalvereniging SBC

Mevrouw José Goossens-Junier

 • Voorzitter raadscommissie burgerzaken
 • Voorzitter Stichting Gemeenschapsvoorzieningen “De Gentiaan”
 • Lid Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel

De heer Martien Merks

 • Plaatsvervangend burgerlid raadscommissie burgerzaken, fractie VVD
 • Directeur-eigenaar Oliver BV (bezoldigd)
 • Partner PatiëntWelzijn (bezoldigd)

De heer Stephen Philippi

 • Burgerlid raadscommissie burgerzaken, fractie VOOR U!
 • Teamleider Neuro psychiatrie bij de GGzE in Eindhoven (bezoldigd)
 • Lid Raad van Commissarissen De Zorgboom Son en Breugel (bezoldigd)

De heer Albert Vink

 • Plaatsvervangend burgerlid raadscommissie grondgebiedzaken, fractie CDA
 • Scriba Kerkenraad Protestantse Gemeente Sint-Oedenrode Son en Breugel
 • Lid bestuur/penningmeester IDO ( Interkerkelijk Diaconaal Overleg).
 • Secretaris/ Penningmeester MRIJ Studievereniging ZUID
 • Secretaris Bestuur CDA afdeling Son en Breugel
 • Lid Ledenraad AB Werkt Agrarische Bedrijfsverzorging (vacatievergoeding)
 • Lid Ledenraad Collectief Midden Brabant ANV ( Agrarische Natuurvereniging ) (vacatievergoeding).
 • Lid WAROMI Commissie ZLTO

De heer Ton van Vlerken

 • Burgerlid raadscommissie algemene zaken, fractie D66
 • Plaatsvervangend burgerlid raadscommissie algemene zaken
 • Plaatsvervangend burgerlid raadscommissie burgerzaken Secretaris KinderVakantieSpelweek Son
 • Lid activiteitencommissie parochiekoor Sint-Petrus’ Banden
 • Secretaris D66 Dommelvallei (Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Son en Breugel) en van de subafdelingen Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel.
 • Leraar basisonderwijs op basis van detachering (bezoldigd)

De heer Rob Wilcke

 • Plaatsvervangend burgerlid raadscommissie burgerzaken, fractie PvdA/GroenLinks
 • Lid Bestuurswerkgroep PvdA Son en Breugel
 • Senior Projectmanager netwerkbeheerder Enexis (bezoldigd)

Peildatum: 23 maart 2021