Dorpshuis

Het dorpshuis in de voormalige St Petrusbandenkerk wordt het paradepaardje van het centrum van Son en Breugel. In 2021 start de realisatie ervan op basis van het ontwerp van Inbo / Stam en de Koning. In 2020 is de architect- en bouwcombinatie met de toekomstige gebruikers aan de slag gegaan om samen de gewenste centrumfuncties als bibliotheek, theater, muziek, radiostudio en het CMD in samenhang met elkaar in de voormalige kerk onder te brengen.

Dorpshuis

 

Ontmoeten

Het centrum van de kern Son is het verbindende hart waar dorpsgenoten graag komen om elkaar te ontmoeten. Om boodschappen te doen, of naar de markt, de bibliotheek, het theater of hun vereniging te gaan. Of om evenementen en de horeca te bezoeken. Het centrum van Son is het levendige hart van onze gemeente. Om het centrum ook in de toekomst hartverwarmend te houden, krijgen sommige centrumfuncties een nieuw jasje of zelfs een nieuwe plek.


Gemeentehuis

De nieuwbouw van het gemeentehuis op het Raadhuisplein hoort ook bij het centrumplan Son. De eerste fase van de nieuwbouw is in maart 2019 in gebruik genomen. De verbouwing van het bestaande monumentale bestuurscentrum vindt nu plaats en begin 2021 zal het gemeentehuis weer als geheel, inclusief raadszaal, in gebruik zijn. 

 

Restauratiewerken

In het voorjaar van 2020 is een vleermuistoren in Vroonhoven gebouwd als voorbereiding op de restauratie van de Rijksmonumenten Kerktoren en het Raadhuisje, waarvan de uitvoering in combinatie met elkaar in het najaar van 2020 plaats vindt.