Inwoners met een chronische ziekte of beperking kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen. Het gaat om een tegemoetkoming van € 300,- per jaar. Deze tegemoetkoming moet u aanvragen. De aanvraag kan worden ingediend in de periode 1 november tot en met 31 december 2023. 

Aanvragen kan op 2 manieren: 

 1. U dient de aanvraag digitaal in via de knop op deze pagina. De bewijsstukken moet u in dat geval digitaal aanleveren. Hiervoor kunt u een scan of een foto van het document maken. 
 2. U vult het papieren aanvraagformulier in. Dit kunt u telefonisch opvragen via 0499 - 491491 (tussen 9.00 en 11.00u). U levert het formulier in bij CMD Son en Breugel (adres: Kerkplein 5, 5691 BB) of op het gemeentehuis (adres: Raadhuisplein 1). 

Voorwaarden

U kunt deze tegemoetkoming krijgen als u:

 1. op de datum van uw aanvraag tenminste 1 maand woonachtig bent in de gemeente Son en Breugel (conform inschrijving in de BRP; de Basisregistratie Personen); 
   
 2. in de jaren 2020, 2021 en 2022 uw volledige eigen risico zorgverzekering heeft voldaan (€ 385,- per jaar), OF ;
   
 3. op dit moment een eigen bijdrage CAK betaalt voor een WMO-voorziening; 
   
 4. in 2022 een inkomen heeft ontvangen dat niet hoger is dan de hieronder vermelde bedragen. Kijk hiervoor naar de bedragen zoals deze vermeld worden op uw jaaropgave, verstrekt door uw werkgever of uitkeringsinstantie. 
   

Personen van 21 jaar tot de AOW-leeftijd

gehuwd/samenwonend€ 26.884,00 (130%)   
alleenstaande (ouder)€ 21.206,00 (130%)     

Personen van 21 jaar tot de AOW-leeftijd, met inwonende kinderen die geen fiscaal inkomen ontvangen 

gehuwd/samenwonend€ 31.020,00 (150%)
alleenstaande (ouder)€ 24.468,00 (150%)     

Personen vanaf de AOW- leeftijd 

gehuwd/samenwonend€ 29.900,00 (130%)
alleenstaande (ouder)€ 21.792,00 (130%)

Personen vanaf de AOW-leeftijd, met inwonende kinderen die geen fiscaal inkomen ontvangen 

gehuwd/samenwonend€ 34.500,00 (150%)
alleenstaande (ouder)€ 25.145,00 (150%)

! Het betreft de bedragen die op uw jaaropgave(s) vermeld staan. 

Schriftelijke bewijsstukken 

De volgende bewijsstukken dienen te zijn bijgevoegd:

·       kopie bankpas of kopie van rekeningafschrift (uw naam en IBAN moet duidelijk zichtbaar zijn); 

·       overzicht van uw zorgverzekeraar van het betaalde eigen risico over 2020, 2021 en 2022; 

·       de laatste factuur van het CAK voor de eigen bijdrage voor een WMO-voorziening; 

·       bewijsstukken van uw inkomen over 2022 (jaaropgave(s) werkgever en/of uitkeringsinstantie) en/of van uw partner.

Meer informatie 

Mocht u vragen hebben over de regeling of het formulier dan kunt u telefonisch contact opnemen met de administratie van het cluster Werk en Inkomen: 
telefoonnummer 0499-491491(tussen 9.00 en 11.00 uur). 
U kunt hier ook om een papieren formulier vragen. Dit wordt dan per post naar u opgestuurd.

Privacy

De gemeente Son en Breugel hecht veel waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld, beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van deze aanvraag.