Wist u dat een inwoner van Son en Breugel per jaar gemiddeld 121 kilo restafval aanbiedt?
In 2050 wil Nederland circulair zijn. Dat wil zeggen dat er dan geen restafval meer is en de grijze container verdwijnt. Om deze doelstelling te halen wordt het steeds belangrijker om afval te voorkomen. Dat wat we wel nog weggooien, moet herbruikbaar zijn of worden gerecycled.

Hoe werken we naar afvalloos?

We moeten dus actief gaan nadenken hoe we richting die afvalloze samenleving gaan. Hoe kunnen we ons afval nog beter scheiden? En wat helpt u bijvoorbeeld in het voorkomen van afval? Wij streven als gemeente naar een goede balans tussen service, kosten en milieuwinst. Met als uiteindelijk doel een afvalloze gemeente.

Ervaring en mening inwoners

We willen graag uw ervaring en mening meenemen bij het opstellen van ons toekomstig afvalbeleid. We zijn daarom een bewonersonderzoek gestart waarbij we vragenlijsten willekeurig hebben gestuurd naar 1.500 huishoudens. Maar we vragen ook graag de medewerking van nog veel meer inwoners.

Denkt u ook met ons mee?

Hoe meer inwoners de vragenlijst invullen, hoe duidelijker het beeld.

De vragenlijst kunt u op verschillende manieren invullen. Dat kan:

  • online 
  • via een vragenlijst op papier, die u op kunt halen bij de receptie van het gemeentehuis
  • via een vragenlijst die wij kunnen u toesturen als u ons dat vraagt via de mail 
  • via onderstaande Qr-code:

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Stel uw vraag via de mail.