Wat zijn de duurzaamheidsprijzen?

De duurzaamheidsprijzen worden elk jaar uitgereikt aan inwoners met duurzame (uitgevoerde) ideeën. De gemeenteraad wil graag dat duurzame initiatieven worden beloond en dat andere inwoners gemotiveerd raken om aan de slag te gaan met duurzaamheid.

Er zijn twee prijzen te winnen, namelijk één voor de jeugd en één voor volwassenen. 

Jeugdprijs - Jeugd in het groen prijs

De Jeugd in het Groen prijs wordt uitgereikt aan de jeugd tot en met 18 jaar met een duurzaam idee. Het duurzame idee moet uitgevoerd kunnen worden tijdens een activiteiten(mid)dag. Elk jaar wordt er een thema gekoppeld aan de duurzame activiteitenmiddag. Het thema van dit jaar is: water. Bedenk een leuke activiteit waarmee je bijvoorbeeld water kan besparen, watervervuiling kan tegengaan of regenwater kan opvangen en kan gebruiken voor iets anders. Het beste idee wordt uitgekozen door de jury en dit wordt uitgevoerd tijdens de activiteiten(mid)dag. Hiervoor wordt een geldbedrag van €250,- beschikbaar gesteld. Dus heb jij een supertof idee? Doe dan mee!

Voorbeeld foto’s: afkoppelen van de regenpijp

Afbeelding met geelAutomatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving

Volwassenprijs - Frans Zaal bokaal

De Frans Zaal Bokaal en het geldbedrag van €1500,- wordt uitgereikt aan inwoners die een duurzaam initiatief hebben uitgevoerd, of van plan zijn om uit te voeren. Het dient een initiatief te zijn voor de samenleving van Son en Breugel, en niet voor een enkel individu. Dus niet het verduurzamen van de eigen woning of een suggestie richting de gemeente voor beleid. Het initiatief kan betrekking hebben op allerlei verschillende thema’s binnen duurzaamheid. Denk hierbij aan: (het afkoppelen) van water, duurzaam opwekken van energie, (recyclen van) afval, omgaan met klimaatverandering (klimaatadaptatie), bevorderen van biodiversiteit enzovoort. De jury kiest het beste initiatief en beloont het met het geldbedrag.

Hoe doet u mee?

Volwassenen 

Hebt u in het afgelopen jaar een duurzaam initiatief uitgevoerd voor de samenleving van Son en Breugel of hebt u  juist een goed  duurzaam idee met een uitgewerkt plan? Dan kunt u meedoen!

Stuur uw  inzending naar duurzaam@sonenbreugel.nl. Vermeld in uw mail:

 1. Wat het initiatief is
 2. Of het initiatief uitgevoerd is of hoe u het initiatief gaat uitvoeren
 3. Welk duurzaamheidsdoel u wilt bereiken
 4. Wie/wat daarvoor nodig is
 5. Hoe u het geld gaat besteden

De vorm van inzending is vrij. Dit kan met een uitgewerkt document, een filmpje of een ander online creatief idee. Grote bestanden kunt u via WeTransfer versturen. Alle inzendingen moeten we uiterlijk 31 oktober 2021 ontvangen hebben. Inzendingen na 31 oktober nemen we niet in behandeling.

Jeugd

Heb jij een duurzaam idee om een activiteit uit te voeren met betrekking tot het onderwerp water. Bijvoorbeeld om water te besparen, vervuiling van water tegen te gaan of regenwater op te vangen en te gebruiken voor iets anders? Dan kan jij meedoen.

Stuur je inzending naar duurzaam@sonenbreugel.nl voor 31 oktober 2021. Belangrijk is dat jij vermeldt:

 1. welke activiteit je wil organiseren
 2. wat het doel is van de activiteit en hoe het past binnen de thema: water
 3. hoe je het kunt uitvoeren
 4. wat daarbij nodig is
 5. hoe het geld besteed gaat worden 

Je kunt zelf de vorm van je inzending kiezen. Dit kan met een filmpje, een uitgewerkt document of op een andere manier. Grote bestanden kun je via WeTransfer versturen. Alle inzendingen moeten we uiterlijk 31 oktober 2021 ontvangen hebben. Inzendingen na 31 oktober nemen we niet in behandeling.

Alle voorwaarden kunt u hieronder lezen bij “Voorwaarden Duurzaamheidsprijzen”.

Wie zit er in de jury?

In de jury zitten burgemeester Hans Gaillard, een afgevaardigde van IVN (Nel Roelofsen) en een afgevaardigde van de ondernemersvereniging Ekkersrijt (OVE). Ook nemen twee leden uit de jeugdgemeenteraad deel aan de jury. Juryleden mogen zelf geen inzending  doen voor de duurzaamheidsprijzen.

Hoe wordt de winnaar uitgekozen?

De jury beoordeelt alle inzendingen, inclusief de beoordeling of ze voldoen aan de voorwaarden. Het beste idee/initiatief wordt uitgekozen en uitgereikt in november. De uitreiking vindt plaats samen met de theatervoorstelling van Piepschuim. Meer informatie hierover volgt later. Het winnende idee voor de jeugdprijs, met een activiteit van over water wordt in samenspraak met de jeugd op een later moment uitgevoerd.

Voorwaarden duurzaamheidsprijzen

Voorwaarden volwassenen

1: U woont in Son en Breugel

Het is de bedoeling dat een of meerdere inwoners uit het dorp een initiatief ondernemen waar meerdere mensen in het dorp profijt van hebben.

2: U bent een privépersoon of een groep privépersonen en geen commerciële partij

De duurzaamheidsprijs is bedoeld voor individuele inwoners of groepen inwoners binnen gemeente Son en Breugel.

3: Het initiatief is uitgevoerd in 2021 of wordt uitgevoerd in 2021/2022.

Het is een afgerond duurzaam initiatief, een gestart duurzaam initiatief of een duurzaam idee met een uitgewerkt plan. Voor de uitwerking van een plan kunt u gebruik maken van de vragen zoals genoemd in punt 6.

4: Het initiatief levert een maatschappelijke bijdrage en draagt bij aan (een van) de duurzaamheidsdoelen van de gemeente. Dit zijn: klimaatadaptatie, energietransitie, afval en biodiversiteit en milieu.

Het gewonnen geldbedrag van €1500,- moet het duurzame initiatief stimuleren om het verder uit te werken.

5: Alle inzendingen moeten we uiterlijk 31 oktober 2021 ontvangen hebben.

Inzendingen na 31 oktober nemen we niet in behandeling.

6: Vermeld de volgende gegevens

- Naam inzender, inclusief adres, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer;

- Uit de inzending moet blijken:

 1. Wat het initiatief is
 2. Of het initiatief uitgevoerd is of hoe u het initiatief gaat uitvoeren
 3. Welk duurzaamheidsdoel u wilt bereiken
 4. Wie/wat daarvoor nodig is
 5. Hoe het geld besteed gaat worden

7: Hoe u de inzending vorm gaat geven ligt geheel aan u.

Dit kan met een filmpje, een uitgewerkte document of een ander creatief idee

 

Voorwaarden jeugd

1: Je woont in Son en Breugel
 

2: Je bent een persoon of een groep kinderen.


3: Het idee voor een activiteit levert een bijdrage aan de thema van dit jaar: water. en het is te doen/maken op een dag die we samen kiezen in na de uitreiking van de prijs in november.


4: Je bent jonger dan 18 jaar.


5: Je inzending moet uiterlijk 31 oktober 2021 door de gemeente ontvangen zijn:


6: Vermeld de volgende gegevens:

- Naam inzender, inclusief adres, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer;

- Omschrijving van het idee:

 1. welke activiteit wil je organiseren
 2. wat het doel is van de activiteit en hoe het past binnen de thema
 3. hoe het uitgevoerd kan worden
 4. wat daarbij nodig is
 5. hoe het geld besteed gaat worden.\

7: Hoe de je de inzending vorm gaat geven ligt geheel aan jou.

Dit kan met een filmpje, een uitgewerkte document of een ander creatief idee.