Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen. Met dit extra geld kunnen zij een deel van de energiekosten betalen. De energietoeslag is €1300 of €650 . Dit is afhankelijk van uw inkomen.

Kijk hieronder of u recht heeft op de energietoeslag en vraag deze vóór 31 januari 2023 aan.

Aanvragen energietoeslag

  • U krijgt 1300 euro als uw inkomen onder de 120 procent van de bijstandsnorm blijft.
  • U krijgt 650 euro als uw inkomen tussen de 120 en 130 procent van de bijstandsnorm blijft. 

In de onderstaande tabel staat aangegeven hoe hoog uw inkomen mag zijn.

 

Uw netto inkomen exclusief vakantietoeslag 

is niet hoger per maand dan:

U bent 

120% van de bijstand

U ontvangt 1300 euro

130% van de bijstand

U ontvangt 650 euro

Alleenstaande

€ 1.256,07

€ 1360,75

Alleenstaande met AOW

€ 1.397,26

€ 1513,70

Alleenstaande ouder€ 1.614,95€ 1.749,53

Gehuwd/samenwonend

€ 1.794,39

€ 1943,93

Gehuwd/samenwonend met AOW€ 1892,81€ 2050,54
Aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen. De gemeente rekent uit of u recht heeft op de regeling.


Let op!

  • In sommige gevallen worden niet alle inkomsten meegenomen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u met pensioen bent. Een klein bedrag (ongeveer € 20) van het pensioen wordt niet meegerekend.
  • Bedragen op de site van de rijksoverheid zijn inclusief vakantietoeslag en wijken af van de bedragen in bovenstaande tabel.

Energietoeslag voor jongeren

In december 2022 is bekend gemaakt dat ook jongeren onder bepaalde voorwaarden recht hebben op energietoeslag. Jongeren tot 21 jaar die zelfstandig wonen én zelf de energierekening betalen, hebben ook recht op energietoeslag. 

Wie hebben geen recht op de energietoeslag?

  • Dak- en thuislozen;
  • Mensen die in een inrichting wonen;
  • Mensen van wie het inkomen boven de grens valt.

Wanneer uitbetalen en aanvragen?

U hebt in mei 2022 een brief gekregen als u de toeslag automatisch krijgt. De betaling van 800 euro heeft in de laatste week van mei plaatsgevonden, in september ontving u nog 500 euro.

Heeft u recht op energietoeslag en heeft u deze nog niet automatisch ontvangen? Vraag dit dan zelf aan. 

Hebt u zelf een aanvraag gedaan? We nemen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag.

Heeft u al eerder een aanvraag gedaan en is deze afgewezen?
 

We bekijken alle afgewezen aanvragen opnieuw. Als u nu wel recht heeft op energietoeslag laten we dit weten. U hoeft geen nieuwe aanvraag te doen.

Energietoeslag 2023

In 2023 komt er nogmaals een energietoeslag. De voorwaarden en betaaldata voor 2023 zijn nog niet bekend. Als er meer informatie bekend is over de energietoeslag 2023 kunt u dit op onze website lezen. 

Financiële hulp

Vraag hulp als u uw energierekening niet kunt betalen. Bijvoorbeeld door een betaalafspraak te maken met het energiebedrijf of door contact op te nemen met het CMD via telefoonnummer 0499 491 470.

Kijk voor meer informatie op onze webpagina Hulp bij geldzaken en schulden.