Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen. Met dit extra geld kunnen zij een deel van de energiekosten betalen. Op 11 maart maakte de regering bekend dat de energietoeslag van €200 omhoog gaat naar € 800. Op 5 juli besloot het kabinet de energietoeslag nog een keer te verhogen met € 500 (totaal nu € 1300 per huishouden). 

Aanvragen Energietoeslag

€ 500,- automatisch als u al € 800,- hebt

 • Als u de energietoeslag van € 800,- al hebt gehad, krijgt u de € 500 extra automatisch op uw rekening. U hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag te doen.
 • Hebt u een aanvraag gedaan maar nog geen reactie ontvangen, ook dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen. Als uw aanvraag wordt toegekend, krijgt u de € 500 automatisch op uw rekening.
 • De nabetaling van €500 wordt eind september op uw rekening gestort. Hiervoor hoeft u niets te doen. U krijgt een brief als we de nabetaling hebben gedaan.
  Heeft u op 1 oktober de nabetaling nog niet ontvangen, terwijl u wel de € 800,- al heeft gehad? Neem dan contact met ons op.

Wanneer uitbetalen en aanvragen?

 • U hebt in mei een brief gekregen als u de toeslag automatisch krijgt. De betaling heeft in de laatste week van mei plaatsgevonden.
 • Hebt u zelf een aanvraag gedaan? We nemen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag.

Uitbetaling extra toeslag

 • Als u de energietoeslag van € 800,- al hebt gehad, krijgt u de € 500 extra automatisch op uw rekening. U hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag te doen. U ontvangt ook geen brief over de nabetaling. Als we meer informatie hebben over de betaaldatum leest u dit op deze webpagina.
 • Als uw aanvraag wordt toegekend vóór de nabetaling krijgt u de energietoeslag in twee termijnen van 800 euro en 500 euro.
 • Als uw aanvraag wordt toegekend na de nabetaling krijgt u in een keer 1300 euro.

Wie krijgt de energietoeslag automatisch?

Huishoudens met een laag inkomen die bij ons bekend zijn, krijgen de energietoeslag automatisch. U hoeft niets te doen als u een bijstandsuitkering of IOAW-uitkering ontvangt. U hoeft ook niets te doen als u in 2021 maandelijks bijzondere bijstand heeft gekregen. De toeslag wordt in de laatste week van mei aan u uitbetaald.

Woont u met meerdere mensen op één adres? Dan wordt de energietoeslag uitbetaald aan de hoofdbewoner. De hoofdbewoner is de persoon die het langst ingeschreven staat op het adres. 

Wanneer kan ik de energietoeslag aanvragen?

Heeft u een laag inkomen (tot 120% van de bijstand), maar heeft u de toeslag niet automatisch gekregen? Dan kunt u vanaf 13 juni 2022 de energietoeslag aanvragen.

In de onderstaande tabel staat aangegeven hoe hoog uw inkomen mag zijn.

U bent 

Uw netto inkomen exclusief vakantietoeslag  is niet hoger
per maand dan

Alleenstaande

€ 1.256,07

Alleenstaande met AOW

€ 1.397,26

Gehuwd/samenwonend

€ 1892,81

Na AOW

€ 1971,05

Aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen. De gemeente rekent uit of u recht heeft op de regeling.

Let op !

 • In sommige gevallen worden niet alle inkomsten meegenomen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij inwoners die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Een klein bedrag (ongeveer € 20) van het pensioen wordt niet meegerekend.
 • Bedragen vermeld op de site van de rijksoverheid zijn inclusief vakantietoeslag en wijken af van de bedragen in bovenstaande tabel.

Wanneer heeft u geen recht op de energietoeslag?

Jongeren tot 21 jaar, studenten, dak- en thuislozen en mensen die in een inrichting wonen hebben geen recht op de eenmalige energietoeslag. 

Waarom een energietoeslag?

De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het rijk verlaagt de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen is er een extra tegemoetkoming van de regering: de eenmalige energietoeslag. Gemeenten mogen de energietoeslag al geven. Wij doen ons best om dit zo snel mogelijk te regelen. Dit kost helaas wat tijd.

Financiële hulp

Vraag hulp als u uw energierekening niet kunt betalen. Bijvoorbeeld door een betaalafspraak te maken met het energiebedrijf of door contact op te nemen met het CMD via telefoonnummer 0499 491 470(externe link). Kijk voor meer informatie bij hulp bij geldzaken en schulden