Landelijke regelingen voor financiële ondersteuning

Vanwege de coronamaatregelen zijn er de volgende landelijke financiële ondersteuningsmogelijkheden:

Overzicht steun- en herstelpakket | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl

Bijstand voor zelfstandigen

Lokaal bestaat de mogelijkheid voor ondernemers, inwoners/huishoudens om financiële bijstand te vragen via www.sonenbreugel.nl/bijstand-voor-zelfstandigen. Hier leest u ook meer over de voorwaarden en de manier waarop u een aanvraag kunt indienen.

Lokaal coronasteunfonds

Voldoet u niet aan de voorwaarden om aanspraak te maken op de bestaande financiële regelingen en voorzieningen, dan kunt u een verzoek indienen voor een financiële bijdrage uit het lokaal coronasteunfonds.

Wilt u een aanvraag indienen? Stuurt u dan een mail naar info@sonenbreugel.nl. U richt de mail aan het college van Burgemeester en wethouders.
In uw mail zet u:

  • naam, adres en woonplaatsgegevens van de aanvrager
  • de hoogte van de gewenste bijdrage
  • een uitvoerige motivatie met een financiële onderbouwing.

Het college kan u voor een juiste beeldvorming vragen om aanvullende informatie.