Gemeente Son en Breugel biedt maatschappelijke sport- en cultuurorganisaties financiële hulp met geld vanuit het Rijk. Met deze subsidie wil de gemeente ervoor zorgen dat deze organisaties ook na deze coronaperiode nog kunnen voortbestaan. Omdat iedere organisatie anders is, is de beoordeling van de hoogte van de steun maatwerk. De steun mag met terugwerkende kracht aangevraagd worden, dus ook over 2020.

“Het afgelopen jaar hebben we al enkele malen steun verleend aan verschillende organisaties. Dit waren voornamelijk sportorganisaties. Maar ook culturele organisaties komen in aanmerking. Deze organisaties samen vormen de basis van het maatschappelijk welzijn in onze gemeente. Daarom vinden wij het belangrijk om hen te helpen, aldus sport- en cultuurwethouder Jos de Bruin.

Regeling

De invulling van de steun heeft overeenkomsten met het reguliere subsidiebeleid, zo is de regeling bedoeld voor stichtingen en verenigingen werkzaam in de gemeente Son en Breugel. De gemeente kijkt hierbij ook of de organisatie een eigen accommodatie moet huren waar kosten aan verbonden zijn. Ook kan de gemeente helpen bij het coronaproof maken van de accommodatie bij de opstart wanneer de maatregelen versoepelen. Voor de wat kleinere organisaties hanteert de gemeente de norm dat zij maximaal de helft van de jaarlijkse subsidie aan steun kunnen krijgen. Dit omdat zij vaak minder of geen vaste lasten hebben. Bij grotere organisaties bekijkt de gemeente de situatie en beoordeelt wat passende steun is.

Aanvragen

Maatschappelijke organisaties kunnen de steun aanvragen via subsidie@sonenbreugel.
Het is belangrijk de volgende documenten toe te voegen:

1. Een brief waarin de organisatie de situatie toelicht;
2. Inzicht in de financiële situatie van de organisatie, exploitatie van het lopende jaar, resultaten van de afgelopen 3 jaren, de balans;
3. Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat de inschrijving van vóór 1 maart 2020 is. Of een ander document waaruit blijkt dat de aanvrager al vóór 1 maart 2020 actief was;
4. Toelichting of er mogelijk gebruik gemaakt is van vangnetregelingen zoals die van het Rijk, de Provincie en koepelorganisaties;

De volledige regeling is te vinden op www.sonenbreugel.nl/subsidie-aanvragen.