Corona zorgt nog steeds voor veel besmettingen. Daarom vinden sommige mensen het prettig om een mondkapje te dragen, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer. Door regelmatig een zelftest te doen, weet u of u corona hebt en kunt u voorkomen dat u anderen infecteert.

Gratis ophalen

Corona zelftesten en mondkapjes zijn gratis voor mensen met een laag inkomen. Hebt u een laag inkomen*? Dan kunt u gratis 6 zelftesten en een pakje mondkapjes ophalen bij het gemeentehuis of bij het CMD. U hoeft geen bewijs te laten zien dat u een laag inkomen heeft. De regeling loopt zolang de voorraad strekt.

U kunt bij het CMD ook terecht met financiële vragen. Bijvoorbeeld over minimaregelingen of uw aanslag gemeentelijke heffingen.

* ter indicatie: onder een laag inkomen verstaan we in dit geval een netto-inkomen van € 1310,00 (alleenstaand) of € 1870,00 (echtpaar) of een AOW-uitkering van € 1455,00 (alleenstaand) of € 1970,00 (echtpaar).