Wat is het?

Voor iedereen is een diploma een goede toegang tot de arbeidsmarkt. Voor mensen met een arbeidshandicap geldt dit misschien wel nog sterker. Om deze groep studenten te stimuleren om een diploma te halen, is er de regeling individuele studietoeslag.

De hoogte van de individuele studietoeslag bedraagt voor 2020:

  • 18 jarige € 165,36 p.m.
  • 19 jarige € 198,43 p.m.
  • 20 jarige € 264,58 p.m.
  • 21 jarige en ouder € 330,72 p.m.

Hoe werkt het?

U vraagt de individuele studietoeslag aan bij de gemeente. Om de toeslag te kunnen aanvragen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • Uw eigen vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens. Voor een alleenstaande is de grens € 6.295,00 en voor alleenstaande ouders en echtparen € 12.590,00
  • U volgt een studie waarvoor u recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) of op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
  • Er is vastgesteld dat u naast uw studie, door een medische beperking, niet structureel kan bijverdienen.

Verder heeft u voor de aanvraag een paar dingen nodig:

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • de daarin gevraagde documenten