Wat is het?

Als u studeert en een beperking heeft, kan het lastig zijn om naast uw studie te werken. Met de individuele studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug. Zo voorkomt u dat u meer moet lenen.

De hoogte van de studietoeslag bedraagt 20% per maand van het wettelijk bruto minimumloon dat voor u geldt op de datum van aanvraag. U kunt de studietoeslag maximaal 4 jaar ontvangen.

Hoe werkt het?

U vraagt de individuele studietoeslag aan bij de gemeente via het aanvraagformulier

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als:

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U volgt een studie waarvoor u recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (Wsf) of op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • Uw vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens*. Voor een alleenstaande is de grens € 6.295,00 en voor alleenstaande ouders en echtparen € 12.590,00.
  • Er is vastgesteld dat u, door een medische beperking, niet structureel kunt bijverdienen.

*Dit betreft de vermogensgrens over 2021.