Wat is het?

Als u studeert en een beperking hebt, kan het lastig zijn om naast uw studie te werken. Met de individuele studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug. Zo voorkomt u dat u meer moet lenen.

De hoogte van de studietoeslag bedraagt 20% per maand van het wettelijk bruto minimumloon op de datum van aanvraag.

Hoe werkt het?

U vraagt de individuele studietoeslag aan bij de gemeente.

Studietoeslag aanvragen

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als:

  • u 18 jaar of ouder bent
  • u recht hebt op studiefinanciering of een bijdrage
  • u geen of weinig eigen vermogen hebt
  • u door een structurele medische beperking tijdens uw studie geen inkomsten kunt verwerven

Uw eigen vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens. Voor een alleenstaande is de grens € 6.295,00 en voor alleenstaande ouders en echtparen € 12.590,00.