Aangifte geboorte

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Heeft u net een kind gekregen? Gefeliciteerd!

Het is wettelijk verplicht om binnen drie dagen na de bevalling aangifte te doen van de geboorte in de gemeente waar het kindje is geboren.

De geboorte van een kind moet u binnen 3 dagen aangeven in de gemeente waar het kind is geboren. Het is tijdelijk niet mogelijk om een digitale aangifte te doen. U kunt telefonisch een afspraak maken. Bij een telefonische afspraak doet de vader of moeder aangifte. Als dit niet kan,moet iemand die aanwezig was bij de geboorte aangifte doen.

Meer informatie hierover vindt u op rijksoverheid.nl.

Meenemen:

Wanneer geboorteaangifte doen?

Geboortedag

Aangifte uiterlijk

Maandag

Donderdag

Dinsdag

Vrijdag

Woensdag

Maandag

Donderdag

Maandag

Vrijdag

Dinsdag

Zaterdag

Dinsdag

Zondag

Woensdag

Als de laatste aangiftedag op een feestdag valt, kunt u de aangifte nog op de eerstvolgende werkdag doen.

Na de geboorte worden de gegevens van het kind verwerkt in de Basisregistratie Personen. De persoonslijst (inclusief het burgerservicenummer) van het kind wordt naar de ouder(s) van het kind gestuurd.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Geboorteaangifte is gratis.