Afvalstoffenheffing

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente heeft als taak om bij alle woningen afval op te halen. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing om het huishoudelijk afval op te halen en te verwerken.

U betaalt de afvalstoffenheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari.

Vanaf 1 januari 2018 krijgt u het aanslagbiljet, een eventuele herinnering en aanmaning alleen nog digitaal via de Berichtenbox bij MijnOverheid.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De aanslag kunt u in twee termijnen betalen. Deze termijnen met een vervaldatum staan op de aanslag vermeld. Als u voor de laatste vervaldatum de aanslag niet heeft betaald, krijgt u een herinneringsbrief. Heeft u binnen 14 dagen nog niet betaald, dan krijgt u een aanmaningsbrief.

Heeft u de gemeentelijke belastingen nog niet betaald? Dan ontvangt u de aanmaning dit jaar nog wel in tweevoud: per post en digitaal in uw Berichtenbox.

Automatische incasso

Kijk bij automatische incasso hoe u de belasting automatisch van uw rekening kunt laten afschrijven

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.

Kwijtschelding

Kunt u de belasting niet of niet op tijd betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

  • bij bewoning door één persoon : € 163,44 per jaar;
  • bij bewoning door twee personen of meer : € 204,96 per jaar. 

Verhuizingen binnen Son en Breugel hebben geen invloed op de hoogte van het belastingbedrag. Er wordt dan ook geen nieuwe aanslag opgelegd voor de andere woning. Verhuist u naar een andere gemeente, dan krijgt u een ontheffing. Deze heeft betrekking op de volle kalendermaanden na de verhuisdatum.