Belastingen, betalingsregeling

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt gemeentelijke belastingen in één keer betalen of in termijnen. Meestal mag u in termijnen betalen als u tijdelijk niet kunt betalen, bijvoorbeeld omdat u financiële problemen hebt. U kunt dan een betalingsregeling aanvragen. Als de gemeente akkoord gaat, mag u de gemeentelijke belastingen in termijnen betalen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Indien u de belastingaanslag niet binnen de geldende betalingstermijn(en) kunt betalen, kunt u verzoeken om een betalingsregeling. Wordt uw verzoek ingewilligd, dan wordt met u een regeling getroffen.

Stuur uw verzoek tot een betalingsregeling binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Betalen kan met een automatische incasso.