Belastingen en heffingen, kwijtschelding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. U betaalt dan minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Online regelen

U moet de aanvraag binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet online regelen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt deze aanvragen via DigiD.logo en link naar DigiD

​U komt in ieder geval niet in aanmerking voor kwijtschelding als:

  • de WOZ waarde hoger is dan de hypotheekschuld (meer dan € 2.269,-verschil)
  • uw motorrijtuig meer waard is dan € 2.269,-
  • u meer dan één motorrijtuig heeft.

Kwijtschelding waterschapslasten

Als u kwijtschelding wilt aanvragen voor de waterschapslasten, dan moet u zelf contact opnemen met Waterschap De Dommel (0411) 61 86 68.