Bijstand, uitkering

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Heeft u geen werk en weinig geld om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering op grond van de Participatiewet. Hiermee kunt u in uw levensonderhoud voorzien tot u weer werk hebt.

U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt deze aanvragen via DigiD. U kunt ook bellen met het Werkplein bij u in de buurt.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt.
  • U woont of verblijft in Nederland.
  • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen.
  • U hebt geen vermogen of een vermogen dat lager is dan het maximale bedrag.
  • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.

Let op! Bent u jonger dan 27 jaar? Dan meldt u zich eerst aan voor bijstand. Na de aanmelding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Is dit niet gelukt? Dan kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

Eigen vermogen

Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen:

  • Bent u alleenstaand? Dan mag u niet meer dan € 6.120,- aan eigen vermogen hebben.
  • Bent u alleenstaande ouder, getrouwd of hebt u een samenlevingscontract? Dan mag u niet meer dan € 12.240 hebben.
  • Hebt u meer dan € 51.600 aan eigen vermogen in uw woning? Dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening.

Re-integratieverplichting

Hebt u recht op een uitkering? Dan hebt u ook recht op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). De gemeente zal u hierbij helpen. Hebt u opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig? Dan wordt dat voor u geregeld. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

Meer informatie?

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u ook naar de  informatiefolder sociale zaken.

CliP en Son en Breugel Verbindt

Heeft u een bijstandsuitkering of een minimaal inkomen? CliP kan u de weg wijzen bij vragen over de Wet Participatie, inkomenstoeslag en andere regelingen voor inkomensverbetering. U vindt informatie over CliP op de website Son en Breugel Verbindt.