Bijstand, vakantie melden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u een uitkering krijgt en op vakantie gaat, moet u dit vooraf melden bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Meld uw vakantie van tevoren bij de gemeente. Als u dit niet doet geeft de gemeente u een waarschuwing of boete.

Meld zo snel mogelijk bij de gemeente dat u weer terug bent van vakantie.

Vrijstelling van de arbeidsplicht

Als u vrijstelling van de arbeidsplicht hebt, hoeft u niet te melden dat u op vakantie gaat in Nederland. Vrijstelling van de arbeidsplicht betekent dat u het volgende niet hoeft te doen:

  • Werk zoeken en aannemen.
  • Een aanbod van de gemeente aannemen, waarmee u weer aan de slag kunt.
  • Meewerken aan een onderzoek naar uw mogelijkheden voor werk.
  • Inschrijven bij het UWV.
  • Vrijwilligerswerk doen.

Als u een of meer van deze activiteiten wél moet doen, hebt u geen vrijstelling van de arbeidsplicht en moet u uw vakantie in Nederland gewoon melden bij de gemeente.

Vakantie moet u melden door middel van het wijzigingsformulier. Dit hebt u ontvangen bij de toewijzing van uw bijstandsuittkering.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

U mag meerdere keren per jaar op vakantie. Hoe lang u op vakantie mag, hangt af van uw leeftijd.

  • Jonger dan de AOW-leeftijd: u mag in totaal 4 weken per jaar op vakantie.
  • AOW-leeftijd of ouder: u mag in totaal 13 weken per jaar op vakantie.

Als u langer op vakantie bent, stopt de gemeente uw uitkering. Dit gebeurt op de eerste dag dat u over het maximaal aantal dagen heen bent gegaan.