Bijstand, vrijwilligerswerk

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan voorzieningen en activiteiten en zij zorgen voor een actief sociaal leven. Daarnaast biedt het doen van vrijwilligerswerk veel vrijwilligers voldoening en de mogelijkheid een steentje bij te dragen aan een goed functionerende maatschappij. Zonder de inzet van vrijwilligers zou Son en Breugel er heel anders uit zien. Vrijwilligerswerk lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het allang niet meer. De samenleving verandert, door vergrijzing, ontgroening, individualisering en een steeds hoger opleidingsniveau. Als gemeente willen wij een bijdrage leveren aan het bij de tijd houden en stimuleren van vrijwilligerswerk.

Website vrijwilligerswerk

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Al sinds jaar en dag ondersteunt de gemeente een groot deel van de organisaties waar vrijwilligers actief zijn door middel van directe of indirecte subsidies. Gemeentelijk vrijwilligersbeleid is een aanvulling hierop en wordt ingezet bij de aanpak of ondersteuning van gemeenschappelijke vragen of knelpunten met betrekking tot de promotie, de werving, het behoud en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. De gemeente vindt dat deze vrijwilligersorganisaties zelfstandig en goed werk verrichten. De gemeente zal alleen op afstand een rol spelen. De vrijwilligers en hun vrijwilligersorganisaties zijn zelf als eerste verantwoordelijk voor het vrijwilligerswerk. De gemeente komt pas later in beeld om een extra steuntje in de rug te bieden of om de randvoorwaarden zo aan te passen dat het vrijwilligerswerk beter uitgevoerd kan worden.