Bijzondere bijstand

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bijzondere bijstand kan verstrekt worden voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen met uw inkomen of waarvoor u niet hebt kunnen sparen. 

Dit zijn de belangrijkste categorieën van kosten waarvoor u bijzondere bijstand zou kunnen krijgen. Maar er zijn ook nog andere.

  • kinderopvang
  • thuiszorg
  • overige kosten zoals rechtsbijstand en kosten bewindvoering

Voor uitgaven die iedereen doet (zoals eten, kleding, huur en de aanschaf van een koelkast of wasmachine) kunt u in beginsel geen bijzondere bijstand aanvragen.

De gemeente verstrekt standaard geen bijzondere bijstand voor medische kosten.

Wij hebben het mogelijk gemaakt dat inwoners met een laag inkomen (maximaal 110% van het geldende bijstandsniveau) kunnen deelnemen aan een collectieve zorgverzekering bij zorgverzekeraar VGZ.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  • U bent ouder dan 18 jaar
  • U hebt een inkomen lager dan 110% van het minimum (in sommige gevallen is de norm 100% van het minimum)
  • U hebt niet meer spaargeld of vermogen dan u voor bijstand mag hebben
  • De kosten zijn bijzonder: het gaat dus om kosten die u normaal niet maakt
  • De kosten zijn noodzakelijk
  • De kosten zijn nog niet gemaakt: u dient de aanvraag in voordat u de kosten maakt
  • De kosten kunt u nergens anders vergoed krijgen

Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een bijstandsuitkering via deze gemeente? Maak dan gebruik van het verkorte aanvraagformulier. Heeft u géén uitkering via de gemeente, gebruik dan het aanvraagformulier.

Hebt u nog vragen, vul het bel mij terug formulier in. Een van onze medewerkers belt u dan zo snel mogelijk terug.

Afhandeling van uw aanvraag

Bij de beoordeling van de hoogte van de vergoeding houdt de gemeente rekening met de collectieve zorgverzekering.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken. Heeft u een brief gekregen waarin staat dat u de bijstand krijgt, dan wordt het bedrag zo snel mogelijk naar uw rekening overgemaakt.