Briefadres

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u geen vast woonadres in Nederland hebt, kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand anders of van een instelling. Dit heet een briefadres. Op dit adres ontvangt u dan voortaan uw post. U vraagt dit briefadres aan bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waarin het briefadres ligt.

Vul het aangifteformulier briefadres volledig in en onderteken het. Laat de hoofdbewoner de verklaring toestemming briefadres invullen en ondertekenen en stuur de formulieren met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager en degene die toestemming geeft naar:

Gemeente Son en Breugel
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel

De gemeente laat u binnen 8 weken weten of het adres als briefadres wordt geaccepteerd.

Zorg er voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn.

De persoon of instelling die staat ingeschreven op het briefadres, noemen we de briefadresgever. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat u uw post van de overheid krijgt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • brieven
  • belastingformulieren
  • een stempas
  • een dagvaarding

Wie kan een briefadres aanvragen

  • De betrokkene zelf (de persoon die in een instelling gaat wonen, of die geen woonadres heeft)
  • Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar die een briefadres nodig hebben.

Briefadres aanvragen voor een ander

  • Een partner(getrouwd of geregistreerd partnerschap) kan voor de andere partner een briefadres aanvragen als hij/zij daarvoor schriftelijk gemachtigd is door die partner
  • Meerderjarige kinderen kunnen voor een ouder een briefadres aanvragen als zij daarvoor gemachtigd zijn door die ouder

Daarnaast kunnen ook de volgende personen een briefadres aanvragen voor iemand anders:

  • Elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijk gemachtigd heeft.
  • Het hoofd van de instelling waar u gaat wonen.