Caravan parkeren op de openbare weg

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In artikel 5.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Apv) is nadere tekst en uitleg gegeven:

  • Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen, oplegger of ander dergelijk object, langer dan 5 achtereenvolgende dagen op of aan de weg te plaatsen of te hebben.
  • Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt de ontheffing schriftelijk indienen en opsturen of afgeven bij de Gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1, 5691 AL Son en Breugel.

Vermeld in uw verzoek de volgdende gegevens:

  • uw naam en adres en de periode waarvoor u ontheffing aanvraagt
  • waarom u de ontheffing aanvraagt
  • een omschrijving of een afbeelding van uw voertuig.