Deeltaxi Son en Breugel

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Inwoners die om medische en/of  psychische redenen geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer kunnen in aanmerking komen voor de deeltaxi Son en Breugel. De deeltaxi is een aanvulling op het bestaande openbaar vervoer en het vervoer per taxi. Het vervoer vindt plaats met gewone taxi's en taxibusjes door Van Helvoort Taxi Groep B.V.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Vervoerspasje

U kunt tegen het gereduceerd tarief gebruik maken van de deeltaxi wanneer u een vervoerspasje heeft.

Wanneer u wilt weten of u in aanmerking komt voor een vervoerspasje dan kunt u contact opnemen met het Wmo-team in het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname). Het CMD is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer (0499) 491470. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers. In dit gesprek wordt nagegaan of gezien uw situatie, de deeltaxi voor u een geschikte voorziening is.  

Het vervoer vindt plaats met gewone taxi's en taxibusjes. Een deeltaxi deelt u doorgaans met andere passagiers. Hierdoor kan een rit wat langer duren dan met een gewone taxi. Daar tegenover staat dat een rit per deeltaxi goedkoper kan zijn dan met een gewone taxi.

Reistijden

De deeltaxi rijdt zeven dagen per week van 08.00 tot 24.00 uur. U wordt bij de voordeur opgehaald met een taxi of taxibusje en zonder overstap naar uw bestemming gebracht. Uitsluitend voor het bezoek aan het ziekenhuis of een arts zijn op werkdagen ritten vanaf 07.00 uur mogelijk.

Vervoersgebied

Het vervoersgebied van de deeltaxi omvat 5 zones van het openbaar vervoer, dit is een straal van ongeveer 20 kilometer rondom Son en Breugel.

De deeltaxi stelt u in staat om uw sociale contacten te onderhouden: bijvoorbeeld familie of vrienden bezoeken of naar de stad reizen. Bovendien kunt u de deeltaxi ook gebruiken om bezoeken af te leggen aan een arts, een specialist of het ziekenhuis. Voor dit vervoer gelden dezelfde voorwaarden en beperkingen als voor het overige vervoer per deeltaxi.

Bovenregionaal vervoer

Wanneer u gebruik maakt van de deeltaxi dan kunt u voor het vervoer buiten het vervoersgebied van de deeltaxi gebruik maken van Valys. Dit is een landelijk systeem waar de gemeente niet bij betrokken is. Nadere informatie kunt u vinden op de website van Valys of via telefoonnummer (0900) 96 30. 

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Tarieven

U betaalt de volgende kosten voor de deeltaxi:

  • Een eigen aandeel
  • Een eigen bijdrage

Eigen aandeel

Het vervoersgebied van de deeltaxi is ingedeeld in zones. Net als bij het openbaar vervoer per bus betaalt u voor elke rit een opstaptarief en een vast bedrag voor elke zone die u reist. In 2017 gelden de volgende tarieven:

  • Inwoners jonger dan 65 jaar: opstaptarief € 0,86; tarief per zone € 0,61
  • Inwoners van 65 jaar of ouder: starttarief € 0,57; tarief per zone € 0,61

Van Helvoort Taxi Groep B.V. stuurt u achteraf eenmaal per 2 maanden een factuur met daarop het aantal ritten en het te betalen bedrag. De betaling vindt bij voorkeur plaats door middel van een automatische incasso.

Eigen bijdrage

Naast een eigen aandeel betaalt u ook een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt bij u door het CAK (centraal administratie kantoor) in rekening gebracht. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Verder is de hoogte van de eigen bijdrage voor de deeltaxi afhankelijk van de eigen bijdragen die u al betaalt voor eventuele andere voorzieningen. Het CAK is op de hoogte van de voorzieningen waarvoor u al een eigen bijdrage betaalt en vraagt bij de belastingdienst uw inkomen op. De gemeente is hier niet bij betrokken. Voor meer informatie kijkt u op de website van het CAK.

Begeleider meenemen

U mag maximaal één begeleid(st)er meenemen. Dit wordt de sociaal begeleider of de medisch begeleider genoemd. De sociaal begeleider of medisch begeleider betaalt voor elke rit een opstaptarief van € 1,50 en € 1,50 per zone. De eigen bijdrage van de sociaal begeleider wordt op de rekening gezet van degene die wordt begeleid.