Emigratie doorgeven

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. U bent verplicht binnen vijf dagen voor uw vertrek uit Nederland aangifte te doen.

U geeft de emigratie persoonlijk door bij de gemeente. U dient hiervoor een afspraak te maken.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Geef de volgende informatie aan de gemeente:

 • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren
 • uw oude adres
 • uw nieuwe adres
 • de datum van emigratie
 • geldig legitimatiebewijs

De aangifte wordt verwerkt op de dag dat u aangifte komt doen. Heeft u nog geen vast adres in het buitenland dan moet u uw eerste verblijfadres in het buitenland opgeven. Uw vertrek naar het buitenland wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties en afnemers van de basisregistratie personen (BRP).

De gemeente stuurt u geen bevestiging van vertrek toe. Als u verhuist naar  Caribisch Nederland (de landen Aruba, CuraƧao en Sint Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius) ontvangt u wel een gratis bewijs van uitschrijving. Dit bewijs heeft u daar namelijk nodig bij inschrijving.

In- of uitklaringsbewijs

Bij verhuizing naar of vanuit het buitenland kan de douane u om een in- of uitklaringsbewijs voor inboedel vragen. Voor dit bewijs heeft u een uittreksel uit de BRP nodig. Dit kunt u tot en met de dag van vertrek aanvragen aan de balie van Dienstverlening. Daarna kan dit uittreksel alleen worden aangevraagd bij het Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) loket.

Let op: een uitschrijving naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag, eventuele studiefinanciering, toekomstige uitkeringen en uw belastingen.

Wie kan emigratie doorgeven

De volgende personen mogen een emigratie doorgeven, tenzij niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, want dan moeten alle  personen die vertrekken, persoonlijk aan de balie verschijnen:

 • iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
 • samenwonende  echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten/partners samen naar het buitenland verhuizen)
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen (alleen als de ouder, voogd of verzorger samen met de minderjarige kinderen naar het buitenland vertrekt)
 • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld

Aangifte van emigratie door een gemachtigde is niet mogelijk.