Energiebesparingslening

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U wilt als MKB-ondernemer of (sport)vereniging energiebesparende maatregelen aan uw  bedrijfsruimte resp. accommodatie treffen of zonnepanelen plaatsen? Kijk dan of u in aanmerking komt voor een stimuleringslening energiebesparing van de gemeente Son en Breugel.
Een energiezuinige winkel, sportkantine of buitenaccommodatie, bijvoorbeeld door een betere isolatie, energiezuiniger baanverlichting of zonnepanelen, leiden niet alleen tot lagere bedrijfskosten maar ook tot meer comfort. Maar deze maatregelen kosten ook geld. De stimuleringslening geeft de MKB-ondernemer of vereniging daarom een financieel steuntje in de rug. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden een aantrekkelijke en laagdrempelige lening afsluiten.
 

Wat is de “stimuleringslening”?

De “Stimuleringslening“ is een laagrentende lening voor het voor het treffen van energiebesparende maatregelen en duurzame energietoepassingen aan en in bestaande MKB-bedrijven en accommodaties van verenigingen. De lening heeft een vast rentepercentage van 3 procent en een looptijd van 8 jaar. Van de investeringskosten voor de maatregelen komt 50% voor een lening in aanmerking met een minimum van € 2.500,-  en een maximum van € 5.000,-.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Verstrekken van de “Stimuleringslening”

De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) verstrekt de “Stimuleringslening” namens de gemeente. De leningen worden verstrekt uit een fonds, dat de gemeente hier heeft ingericht. Er is sprake van een revolverend fonds, d.w.z. dat met de rente en aflossingen weer nieuwe leningen verstrekt kunnen worden. De SVn zorgt voor uitvoering van de lening.

Hoe werkt het?

Heeft u na het lezen interesse in de “Stimuleringslening”? Vult u dan het aanvraagformulier stimuleringslening in. Na invulling print u het formulier uit en voorziet u dit van uw handtekening.
U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier naar de Gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel.
Bij de aanvraag stuurt u de volgende documenten mee:

 • Kopie offerte(s) leveranciers;
 • Kopie koopakte MKB-bedrijf of eigendomsbewijs (sport)accommodatie;
 • Indien van toepassing: kopie van een eerdere subsidiebeschikking met betrekking tot de aan te schaffen energiebesparende maatregelen.

Let op: voordat u het aanvraagformulier invult moet u eerst offertes opvragen voor de uit te voeren maatregelen.

Nadat de gemeente uw gegevens heeft gecontroleerd en hieruit blijkt dat de te treffen maatregelen in aanmerking komen voor een lening dan ontvangt u daarover een brief van de gemeente met een positieve beslissing.
De gemeente stuurt de aanvraag en kopie van de brief vervolgens door naar SVn die de aanvraag voor de lening verder in behandeling neemt en de krediettoets uitvoert.

De aanvragen voor de “Stimuleringslening” worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Meer informatie

Meer informatie over de “Stimuleringslening” krijgt u bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) tel. (033) 253 94 01, bij de publieksbalie van de gemeente of bij de medewerker milieu van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer van de gemeente tel. (0499) 491 491.
Meer informatie over energiebesparende maatregelen, investeringen en terugverdientijden kunt u lezen op milieucentraal.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Criteria van de “Stimuleringslening”

Om via de gemeente in aanmerking te komen voor de “Stimuleringslening”, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U bent eigenaar van een MKB-onderneming of een rechtspersoon dat hoofdzakelijk gericht is op het organiseren van maatschappelijke activiteiten ten behoeve van de inwoners van Son en Breugel;
 • De aanvraag moet minimaal zes weken voor de start van de realisering van de maatregelen worden ingediend;
 • De maatregelen worden door een erkend aannemer of installateur uitgevoerd;
 • De maatregelen moeten op zich dan wel gezamenlijk leiden tot a) een beperking van de energievraag danwel een vermindering van de CO2-uitstoot of b) het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de accommodatie of MKB-bedrijfsruimte van aanvrager;
 • Een positieve financiële toetsing door stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn);
 • De lening wordt ondershands verstrekt. Dit betekent dat GEEN notariële akte wordt opgemaakt waarvoor kosten zijn verschuldigd.

Uitsluitend de onderstaande maatregelen kunnen voor een lening in aanmerking komen:

 • warmtepomp
 • zonnepanelen
 • zonneboiler
 • gevelisolatie
 • dakisolatie
 • vloerisolatie
 • warmte isolerend glas (minimaal HR ++)

Het college kan de bovenstaande lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

De beslissing op de aanvraag (toewijzing of afwijzing) is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiertegen kan bezwaar en beroep worden ingesteld.

Hoofdsom van de lening

De hoofdsom van de “Stimuleringslening” wordt door SVn vastgesteld met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 5.000,-.

Looptijd

De looptijd bedraagt 8 jaar.

Rentepercentage

Het rentepercentage van de “Stimuleringslening” bedraagt 3% en staat gedurende de gehele looptijd vast.

Rentevastheid

De rentevastheidsperiode bedraagt 8 jaar vanaf de ingangsdatum van de lening.

Aflossing

 • De Stimuleringslening en de daarover verschuldigde rente moeten bij aanvang in maandelijkse termijnen worden afgelost.
 • Bij verkoop van de MKB-bedrijfsruimte of (sport)accommodatie wordt de restantschuld in zijn geheel afgelost.

Vervroegde aflossing

Is te allen tijde boetevrij toegestaan.

Afsluitprovisie

 • 1,5 % afsluitkosten over de hoofdsom van de lening. Bij een lening van € 5.000,- is dit € 75,-
 • Kosten voor het openen van een bouwkrediet, ter hoogte van 0,5% van de hoofdsom, met een minimum van € 70,-
 • Kosten voor het uitvoeren van de krediettoets: € 135,- voor MKB-ers en verenigingen

Concreet betekent dit dat MKB-ers en verenigingen die een lening aanvragen van € 5.000,-, € 280,- aan aanvullende kosten hebben en  aldus € 4.720,- netto beschikbaar hebben voor het uitvoeren van maatregelen.