Gastouderopvang / kinderopvang

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau starten in Son en Breugel?  Dan moet u ingeschreven staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Om ingeschreven te worden in dit register moet u een aanvraag indienen bij de gemeente waarin u de voorziening wilt vestigen.

Als u wilt starten als gastouder, dan moet u zich eerst inschrijven bij een geregistreerd gastouderbureau. Alle geregistreerde gastouderbureaus zijn te vinden op http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/ .

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau wilt starten, dient u een aanvraag in bij de gemeente waarin u de voorziening wilt vestigen. Daarna voert de GGD een inspectie uit op de locatie waar u de voorziening wilt vestigen. U ontvangt vervolgens een brief van de gemeente waarin staat of u de voorziening mag starten.

Gastouder zijn

Als u wil starten als gastouder, dan moet u zich eerst inschrijven bij een geregistreerd gastouderbureau. Het gastouderbureau dient voor u de aanvraag in. De GGD voert daarna een inspectie uit op het adres waar de kinderen opgevangen gaan worden. Dit kan dus op het adres van de gastouder zijn maar ook op het adres van de vraagouder. De GGD stuurt het inspectierapport van het onderzoek naar de gemeente en het gastouderbureau. Het gastouderbureau ontvangt bericht van de gemeente waarin staat of de gastouder mag starten.

De gemeente heeft 10 weken de tijd om de kinderopvang in te schrijven. In deze periode controleren gemeente en GGD gegevens, documenten en omstandigheden. De gemeente kan deze termijn eenmaal verlengen.

Voorwaarden

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt op het opvangadres of er aan deze eisen wordt voldaan en controleert daarnaast of de benodigde gegevens en documenten aanwezig zijn. De voorwaarden kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid, gebruik de zoekterm 'kinderopvang'.

Formulieren

Aanvraagformulieren en wijzigingsformulieren kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid.

Is uw aanvraag door de gemeente verwerkt en goedgekeurd, dan komt de GGD langs voor een inspectie. Wat u daarvoor kunt verwachten en zelf moet doen leest u in het document van de GGD.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang:

  • € 825,00 voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau bij onderzoek voor aanvang exploitatie                                                     
  • Geen leges voor nieuwe gastouders (via gastouderbureau) bij onderzoek voor aanvang exploitatie                                                                                    
  • € 499,00 voor peuterspeelzalen bij onderzoek voor aanvang exploitatie: 

De bedragen worden elk jaar geïndexeerd.