Gladheid bestrijden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente moet gladheid op wegen binnen de bebouwde kom bestrijden. De gemeente strooit als de wegen glad worden door bevriezing, sneeuw of ijzel.

  • Als eerste strooit de gemeente op doorgaande routes, zoals busroutes, hoofdwegen en toegangswegen tot wijken.
  • Daarna wordt gestrooid op wegen naar huisartsen en verzorgingshuizen en straten bij winkelcentra en in woonwijken.

Voor de gemeente Son en Breugel is op 1 november de winterperiode begonnen. Als de omstandigheden het nodig maken, treedt in deze periode, die tot 1 april duurt, het gladheidbestrijdingsprogramma in werking. Dit gebeurt om de veiligheid van weggebruikers zoveel mogelijk te waarborgen en belemmeringen van verkeersstromen te beperken.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente Son en Breugel is aangesloten bij "regionale coördinatie gladheidbestrijding" voor alle gemeenten uit het gebied Brabant Zuidoost en werkt samen met het weerbureau HWS, Rijks- en provinciale waterstaat. Er wordt gebruik gemaakt van gegevens uit hun gladheidbestrijdingssystemen. Hierdoor kan het startsein voor strooiacties nauwkeurig bepaald worden.

Gemiddeld duurt een strooiactie 2,5 uur. Het streven is om voor de ochtendspits klaar te zijn met strooien en eventueel sneeuwvrij maken van de routes. We maken gebruik van 2 rijbaanstrooiers en 1 fietspadstrooier, 1 sneeuwrolveger en 3 grote sneeuwschuivers.

Jaarlijks vinden er in de periode november-maart ongeveer twintig strooiacties plaats. Per keer kost een strooiactie ongeveer €€ 2.500,-

Stooiroutes 2018 - 2019