Grond kopen, huren of pachten

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Grond die u van de gemeente kunt kopen is bijvoorbeeld een bouwkavel, landbouwgrond of groenstroken.

Bouwkavels

Wilt u uw eigen huis bouwen? De gemeente biedt bouwkavels aan in de nieuwbouwwijk Sonniuspark. De verkoop van bouwkavels loopt via het projectteam Sonniuspark. Op de website van Sonniuspark ziet u welke kavels nog beschikbaar zijn. Neem daarna contact op met het projectteam Sonniuspark via (0499) 491452. Zij helpen u graag verder.

Agrarische gronden

De landbouwgronden liggen in het buitengebied. Dit kunnen weilanden zijn of gronden voor akkerbouw. De meeste van deze percelen worden al door de gemeente verhuurd.  Verhuur van een deel van deze gronden is in de toekomst soms nog wel mogelijk, maar de gemeente is ook van plan om sommige percelen te verkopen.

Reststroken of groenstroken huren of kopen 

Meer informatie over verhuur en verkoop van reststroken vindt u onder Groenstroken en reststroken.

Incidenteel gebruik van gemeentegrond

Wilt u voor korte tijd gemeentegrond gebruiken? Meer informatie vindt u onder Gemeentegrond gebruiken, toestemming.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Bouwen

Hebt u grond gekocht, gehuurd of gepacht? Wilt u daarop bouwen? Dan gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

  • In het bestemmingsplan staat dat op de grond mag worden gebouwd.
  • U heeft een omgevingsvergunning om te bouwen.
  • U bent eigenaar van de grond óf u heeft een opstal- of erfpachtrecht op de grond.

Onderzoek of u het stuk grond voor uw doel kunt gebruiken:

  • Welke bestemming heeft de grond? Zie Ruimtelijkeplannen.nl.
  • Wat mag wel en wat mag niet met de grond? Zie het Kadastraal bericht eigendom. U bestelt dit bericht bij het Kadaster.

Neem daarna contact op met de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De kosten van het huren of kopen van grond vindt u op de betreffende pagina's.