Hulp bij het huishouden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u niet meer alles zelf kunt doen in het huishouden, kan de gemeente u hiermee helpen. Samen met u zoekt de gemeente naar een oplossing.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Uitgangspunt is uw eigen verantwoordelijkheid. U hebt niet automatisch recht op hulp bij het huishouden. Wanneer u wilt weten of u in aanmerking komt voor hulp in de huishouding, vul dan het bel mij terug formulier in of neem contact op met het CMD, tel. (0499)  491 470. We maken dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek bekijkt de gemeente samen met u wat u nog zelf kunt doen en wat uw directe omgeving kan bijdragen. Pas wanneer in dit gesprek blijkt dat de hulp vanuit uw eigen omgeving ontoereikend is, wordt nagegaan of hulp bij het huishouden voor u een passende voorziening is.

Nadat de hulp in de huishouding aan u is toegewezen wordt met u de verdere gang van zaken besproken, zoals de keuze van de organisatie die de hulp verstrekt.