Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wanneer u door een ziekte of een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen dan kan de gemeente u helpen.

Uitgangspunt is uw eigen verantwoordelijkheid. U hebt niet automatisch recht op een voorziening. De gemeente bekijkt op de eerste plaats met u of u zelf de benodigde hulp kunt regelen, b.v. door de inzet van familieleden, buren of kennissen. Wanneer dat niet of in onvoldoende mate mogelijk is dan wordt samen met u nagegaan of u in aanmerking komt voor een individuele voorziening.

U kunt hierbij denken aan de volgende voorzieningen:

  • Huishoudelijke hulp
  • Een vervoersvoorziening
  • Een woonvoorziening
  • Een rolstoel of scootmobiel
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wanneer u wilt weten of u in aanmerking komt, vul het bel mij terug formulier in of neem contact op met het CMD, tel. (0499)  491 470. We maken dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers. In dit gesprek bekijkt de gemeente samen met u wat u nog zelf kunt doen en wat uw directe omgeving kan bijdragen. Als blijkt dat de hulp vanuit uw eigen omgeving ontoereikend is, wordt nagegaan of u in aanmerking komt voor een individuele voorziening.