Individuele studietoeslag

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Voor iedereen is een diploma een goede toegang tot de arbeidsmarkt. Voor mensen met een arbeidshandicap geldt dit misschien wel nog sterker. Om deze groep studenten te stimuleren om een diploma te halen, is er de regeling individuele studietoeslag.

De hoogte van de individuele studietoeslag bedraagt voor 2019:

Het bedrag van 20 % van het geldende wettelijk bruto minimumloon gedurende maximaal 4 jaar.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U vraagt de individuele studietoeslag aan bij de gemeente. Om de toeslag te kunnen aanvragen moet u voldoen een aantal voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • Uw eigen vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens. Voor een alleenstaande is de grens € 6.120,00 en voor alleenstaande ouders en echtparen € 12.240,00
  • U volgt een studie waarvoor u recht heeft op studiefinanciering op grond van de WSF of op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 WTOS
  • Er is vastgesteld dat u niet in staat bent om het wettelijk minimumloon te verdienen.

Verder heeft u voor de aanvraag een paar dingen nodig:

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • de daarin gevraagde documenten