Klacht indienen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u online een klacht indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op vragen

Geen klacht maar wel iets melden?

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Een klacht moet betrekking hebben op een gedraging van een ambtenaar of bestuurder. (De klachtenregeling is niet bedoeld voor klachten over bijvoorbeeld losliggende stoeptegels en ook niet voor het geval een bezwaar- of beroepschrift ingediend kan worden. Daarvoor gelden andere procedures en regels.)

U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen.

  1. Bij een mondelinge klacht gaat het in het algemeen om een klacht van lichtere aard. De klacht is over het algemeen eenvoudig op te lossen.
  2. Bij een schriftelijke klacht gaat het doorgaans over een situatie die meer onderzoek vergt.

Afhandeling mondelinge klacht

  1. Een mondelinge klacht dient u in bij het hoofd van afdeling waar de medewerker werkzaam is.
  2. Dit hoofd draagt zorg voor de afdoening van uw klacht.

Afhandeling schriftelijke klacht tegen een ambtenaar

  1. Een schriftelijke klacht dient u in bij het college van burgemeester en wethouders.
  2. De gemeentesecretaris draagt in de meeste gevallen zorg voor de afdoening van uw schriftelijke klacht.

Uitzonderingen:

Voor de behandeling en afdoening van klachten over de gemeentesecretaris, de collegeleden en de bestuursorganen (burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad) bevat onze klachtenregeling afzonderlijke bepalingen. Voor inlichtingen over deze regeling kunt u contact opnemen met mw. Bellemakers. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0499) 491 411.

Nationale ombudsman

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een externe beoordeling vragen bij de nationale Ombudsman.

Informele weg

Soms is het mogelijk om een klacht buiten de klachtregeling om op te lossen. Dat kan bijvoorbeeld door uw klacht rechtstreeks met de betreffende ambtenaar te bespreken. Wellicht levert dit begrip over en weer op en is een officiƫle behandeling van uw klacht niet meer noodzakelijk

Klacht indienen kunt u online regelen. Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via DigiD. eHerkenningsmiddel vraagt u via eHerkenning aan.

logo en link naar DigiDlogo eherkenning

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Aan het indienen en de behandeling van een klacht zijn geen kosten verbonden.