Luchtruim gebruiken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In de regel is het verboden met een luchtvaartuig, zoals bijvoorbeeld een luchtballon, op te stijgen of te landen buiten een luchthaven. Wilt u toch met een luchtvaartuig opstijgen of landen buiten een luchthaven? Vraag dan een TUG-ontheffing (Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik) aan. Dit kunt u sinds 2009 niet meer doen bij de gemeente, maar alleen nog maar bij de provincie.  

Wilt u meer informatie? Ga dan naar de website van de provincie Brabant.

Ballonnen oplaten

Wilt u (helium)ballonnen oplaten voor bijvoorbeeld een ballonnenwedstrijd? Dan moet u dit melden bij de verkeersleiding van Eindhoven Airport.

Let op: de ballonnen mogen niet aan elkaar geknoopt worden. Ook mogen er geen ijzeren delen aan de ballonnen zitten. Kaartjes mogen dus niet met paperclips of haakjes aan de ballonnen worden vastgemaakt, maar moeten aan het touwtje zelf vast zitten.

Vlieggebieden met een drone

Vanwege de veiligheid, mag u niet overal vliegen met een drone. In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels voor vliegen met een drone.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Opstijgen of landen met een luchtballon

Vraag een TUG-ontheffing aan bij de provincie. In uw aanvraag vermeldt u datum en tijdstip, locatie, naam van de verantwoordelijke persoon en de maatschappij en het registratienummer van het toestel. De provincie besluit binnen vier weken over uw aanvraag. De ontheffing is maximaal 12 dagen per jaar geldig.

Let op: hebt u de ontheffing gekregen? Voordat u gaat vliegen moet u de Inspectie Leefomgeving en Transport informeren. Dit doet u door uiterlijk 24 uur van tevoren een melding te sturen naar:meldingtug@ivw.nl. Geef in uw melding de volgende informatie:

  • voor welk terrein u ontheffing hebt gekregen
  • op welke tijden u gaat vliegen
  • beschrijving van de activiteit

Ballonnen oplaten

Meldt dit bij de verkeersleiding van Eindhoven Airport. Neem contact op met de verkeersleiding op telefoonnummer (040) 289 64 51. Op de dag zelf belt u een kwartier voor het oplaten van de ballonnen nog eens naar de verkeersleiding van Eindhoven Airport om het tijdstip te bevestigen.