Ondersteuning kosten kinderen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Kinderen kosten geld en soms kan het lastig zijn om alles wat de kinderen nodig hebben te betalen. Het kan zijn dat u problemen hebt om de kosten van de school van uw kinderen te betalen of dat u geen geld hebt voor het lidmaatschap van de sportvereniging of een andere club waar uw kind graag naar toe wil. U kunt dan een beroep doen op de Stichting Leergeld Best, Oirschot, Son en Breugel.

De Stichting Leergeld is een zelfstandige stichting en al ruim 10 jaar actief in Best, Oirschot en Son en Breugel. De Stichting Leergeld wil alle kinderen de kans geven om mee te doen. Door het geven van een financieel steuntje in de rug wordt een sociaal isolement voorkomen. De Stichting Leergeld verleent ondersteuning in de kosten voor onderwijs, sport en cultureel/maatschappelijke activiteiten van minderjarige kinderen uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen.

Het inkomen van de ouders die financiƫle ondersteuning voor hun kind / kinderen willen hebben, mag maximaal 120% van het bijstandsniveau bedragen. In een persoonlijk gesprek bij u thuis bespreekt iemand van de Stichting Leergeld uw persoonlijke situatie en de behoeften van uw kind/kinderen. De Stichting Leergeld hanteert bij de beoordeling van uw situatie haar eigen criteria. Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld.

De Stichting Leergeld verleent financiƫle ondersteuning voor onder meer de volgende kosten:

  • Onderwijs: materialen voor school, laptop/tablet, fiets, ouderbijdrage, overblijfkosten, schoolreisjes.
  • Sport: contributie sportvereniging, sportkleding, zwemlessen.
  • Cultureel/maatschappelijke activiteiten: muzieklessen (wanneer u gebruik maakt van de individuele subsidieregeling muziekonderwijs), contributie Scoutinggroep, Kindervakantieweek.

Deze opsomming is niet volledig. Ook kosten die hier niet worden genoemd kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. De Stichting Leergeld geeft de steun in natura, niet in geld. U krijgt dus geen geld voor b.v. het lidmaatschap van een vereniging. De Stichting Leergeld betaalt dit rechtstreeks voor u.

Voor nadere informatie kunt contact opnemen met de Stichting Leergeld: tel. (06) 27 65 03 02, e-mail: contact.leergeld@gmail.com.