Reclame plaatsen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

Onder reclameaanduidingen wordt ook verstaan vlaggen, banners en raamstickers.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor omgevingsvergunningplichtige aanvragen geldt de procedure die beschreven staat bij Omgevingsvergunning. In die gevallen waarin een APV-vergunning is vereist moet u een schriftelijk verzoek om toestemming voor het plaatsen van het reclamebord tenminste vier weken voorafgaand aan het moment van plaatsing bij burgemeester en wethouders indienen. Als de aanvraag wordt afgewezen door burgemeester en wethouders, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Reclame op gemeentegrond

Alleen op industrieterrein Ekkersrijt en SciencePark mogen reclamedragers geplaatst worden. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met Optisigns BV. Als u gebruik wilt maken van de diensten en wilt weten onder welke voorwaarden reclame geplaatst kan worden, kunt u contact opnemen met Optisigns BV, tel. (0499) 820 231 of (06) 555 50 120.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De tarieven kunt u vinden in de legesverordening.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Zij kan de vergunning weigeren omdat:

  • de reclame niet past in de omgeving;
  • de reclame niet past bij het gebouw waar het geplaatst is;
  • de reclame weggebruikers stoort;
  • de reclame de weg beschadigt;
  • de reclame het onderhouden en beheren van de weg stoort.

In die gevallen waarin geen vergunning is vereist moet er toch een schriftelijk verzoek worden ingediend bij burgemeester en wethouders aangezien er voldaan moet worden aan de voorschriften in de Algemene Plaatselijke Verordening. De aanvraag wordt ook (net als bij een aanvraag om omgevingsvergunning) getoetst aan welstandseisen. In de nota  "Mooi Son en Breugel, samen doen!" van gemeente (tegen betaling verkrijgbaar op cd-rom bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis) worden specifieke eisen gesteld aan reclame-uitingen.

Worden reclame-aanduidingen geplaatst aan, op of bij een rijksmonument dan moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd zowel voor de activiteit bouwen als veranderen aan een monument.