Rioolheffing

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt rioolheffing voor het afvoeren van afvalwater of regenwater op de gemeentelijke riolering. Van de inkomsten onderhoudt en vernieuwt de gemeente de riolering.

Vanaf 1 januari 2018 krijgt u het aanslagbiljet, een eventuele herinnering en aanmaning alleen nog digitaal via de Berichtenbox bij MijnOverheid.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari.

De aanslag kunt u in twee termijnen betalen. Deze termijnen met een vervaldatum staan op de aanslag vermeld. Als u voor de laatste vervaldatum de aanslag niet heeft betaald, krijgt u een herinneringsbrief. Heeft u binnen 14 dagen nog niet betaald, dan krijgt u een aanmaningsbrief.

Heeft u de gemeentelijke belastingen nog niet betaald? Dan ontvangt u de aanmaning dit jaar nog wel in tweevoud: per post en digitaal in uw Berichtenbox.

Automatische incasso

Kijk bij automatische incasso hoe u de  belasting automatisch van uw rekening kunt laten afschrijven.

Kwijtschelding

Kunt u de belasting niet of niet op tijd betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Verhuizing

Gaat u verhuizen uit Son en Breugel? Dan krijgt u het geld over de maanden dat u hier niet meer woont automatisch terug.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

€ 153,00 t/m 500 m3 geloosd water.