Sloopmelding gebouw of deel gebouw

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wanneer sloopmelding/sloopvergunning nodig?

De sloopmelding is verplicht als:

  • er bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt;
  • er asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd (hier geldt geen ondergrens in hoeveelheid).

In sommige gevallen is een sloopvergunning (aanvraag omgevingsvergunning) nodig:

  • bij monumenten;
  • binnen een beschermd dorpsgezicht;
  • in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor het slopen is vereist (meestal in verband met archeologie).
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Sloopmelding/-vergunning indienen

Een sloopmelding moet u minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden doen. Bij een aanvraag omgevingsvergunning voor de sloopwerkzaamheden dient u rekening te houden met een termijn van 8 weken.

Zowel de melding als de vergunning kunt u online regelen. Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt deze aanvragen via DigiD. Een eHerkennings-middel vraagt u aan via eHerkenning
 link naar Website Eherkenning

Bij de stukken die ingediend worden moet ook een asbestinventarisatierapport aanwezig zijn (voor gebouwen na 1994 hoeft dat niet).

Extra informatie

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Een sloopmelding is gratis.

Een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen kost € 430,00