Sociale huurwoning, urgentieverklaring

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u in een noodsituatie zit en met spoed een woning nodig hebt, kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang bij het zoeken naar een sociale huurwoning. U kunt bijvoorbeeld een urgentieverklaring nodig hebben als:

 • uw relatie voorbij is en u - met uw kind(eren) - het huis uit moet;
 • er geldproblemen zijn die niet uw schuld zijn en die u niet hebt kunnen voorkomen;
 • u ernstig ziek bent en u niet meer in uw huis kunt wonen;
 • uw huis wordt gesloopt.

Wanneer u echt dringend een huurwoning in Son en Breugel of in een gemeente in de regio nodig heeft, kunt u proberen voorrang te krijgen bij de toewijzing van een woning. Dat doet u door urgentie aan te vragen. Daarvoor moet u natuurlijk wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben onder andere te maken hebben met uw inkomen en met de vraag of u wel echt in Son en Breugel of in een van de regio-gemeenten moet wonen. Is dat het geval, dan worden uw aanvraag en situatie beoordeeld door de Urgentiecommissie Woonruimteverhuur. Die commissie onderzoekt zorgvuldig of uw situatie zo bijzonder is, dat het eerlijk is om u voorrang te geven boven andere woningzoekenden.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U dient contact op te nemen met woonstichting ‘thuis  www.mijn-thuis.nl. De medewerker van ‘thuis bekijkt met u of u aan de voorwaarden voldoet en of uw aanvraag volledig is. Let op, deze medewerker neemt zelf géén beslissing!

Voor het gesprek moet u meenemen:

 • paspoort of identiteitsbewijs
 • uittreksel bevolkingsregister (met gezinssamenstelling en woongeschiedenis), op te vragen bij de gemeente
 • papieren waaruit uw huidige financiële situatie blijkt en die van uw partner (loonstrookjes, informatie Dienst Werk, Zorg en Inkomen)
 • IB60 formulier (inkomensverklaring), op te vragen bij de Belastingdienst (tel. 0800 0543)

 Indien van toepassing ook meenemen:

 • werkgeversverklaring (als u urgentie aanvraagt vanwege uw baan)
 • inschrijvingsbewijs (als u als woningzoekende staat ingeschreven bij een corporatie)
 • kopie echtscheidingsconvenant (met handtekening beide partners) of verklaring beëindiging geregistreerd partnerschap en een ondertekend ouderschapsplan.

Voor algemene informatie kunt u terecht bij de balie van de woonzorgcentrale en bij 'Thuis website Thuis.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

€ 45,00 (u krijgt dit bedrag terug als de urgentie daadwerkelijk wordt toegekend)

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Documenten die uw noodsituatie kunnen aantonen.