Tijdelijke verhuur leegstaand pand

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U mag uw leegstaande pand tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als uw woning of kantoorpand al een tijdje te koop staat of gesloopt gaat worden. U vraagt hiervoor een vergunning aan bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte.

Is uw huidige vergunning voor uw te koop staande woning korter geldig dan 5 jaar? Dan hoeft u deze niet te verlengen. Uw vergunning is alsnog 5 jaar geldig. U kunt de gemeente vragen dit te bevestigen.

U kunt een aanvraag indienen door de formulieren in te vullen die u vindt onder aan deze pagina. Het formulier is ook af te halen op het gemeentehuis / publieksbalie.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De kosten voor het aanvragen van een vergunning zijn  € 128,50

U dient de leges over te maken. Het IBAN nummer is NL34BNGH028.50.07.955 onder vermelding van “Leegstandwet en het adres van het leegstaande pand”. Na ontvangst van de leges wordt uw aanvraag in behandeling genomen.
 

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

De vergunning kunt u aanvragen voor de volgende leegstaande panden:

 • een woning die te koop staat en nog nooit is bewoond
 • een woning die te koop staat en waarin de eigenaar gewoond heeft in de 12 maanden voordat het leeg kwam te staan
 • een woning die te koop staat en die in 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd is geweest
 • een huurwoning die wordt gesloopt of opgeknapt
 • een huurwoning die te koop staat
 • een gebouw dat niet gebouwd is om in te wonen (bijvoorbeeld een kantoor, school, gebouw voor groepshuisvesting)

Tot wanneer krijgt u de vergunning

 • woning die te koop staat: 5 jaar
 • huurwoning die wordt gesloopt of opgeknapt: 2 jaar (verlenging tot maximaal 7 jaar)
 • woonruimte in kantoor, school of groepshuisvesting: 2 jaar (verlenging tot maximaal 10 jaar)
 • woonruimte waarvoor u ontheffing van het bestemmingsplan hebt: zolang de ontheffing duurt (maximaal 10 jaar)

Wat zijn de eisen en documenten die noodzakelijk zijn om een vergunning te kunnen aanvragen?

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 • Er dient sprake te zijn van leegstand van de woning.
 • Bewijs dat u (mede)eigenaar bent van de woning.
 • Alle eigenaren dienen te verklaren dat zij gezamenlijk een aanvraagvergunning voor de Leegstandwet indienen.
 • Indien potentiële huurders bekend zijn: adresgegevens invullen en (mogelijke) ingangsdatum huurovereenkomst.
 • Bemiddelingsovereenkomst met de makelaar voor verkoop van deze woning. Indien meerdere makelaars de woning in de verkoop hebben gehad dit vermelden en overeenkomsten bijvoegen.
 • Aangeven vanaf welke datum het huis te koop wordt aangeboden.
 • Gegevens waaruit blijkt, dat u de woning in de afgelopen periode tegen een marktconforme koopprijs heeft aangeboden. Dit overzicht kan opgesteld worden door de verkopend makelaar.
 • Bij inschakeling van een intermediair dient u een schriftelijke volmacht te overleggen.
U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Hebt u een vergunning gekregen voor de tijdelijke verhuur? Dan gelden de normale regels voor huurbescherming meestal niet. Wel gelden de regels uit de Leegstandwet:

 • De huurder heeft geen huurbescherming als de huur eindigt.
 • Het huurcontract duurt minimaal 6 maanden.
 • De huurder heeft een opzegtermijn van minimaal 1 maand.
 • De verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal 3 maanden.
 • Het huurcontract stopt als de leegstandvergunning is verlopen.

Huurprijs

Krijgt u een vergunning voor verhuur van uw woning die te koop staat? Dan mag u de huurprijs samen met de huurder afspreken. In alle andere gevallen mag de huurprijs niet hoger zijn dan de prijs die in de vergunning staat.