Verkeersontheffing aanvragen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Melden van een tijdelijke verkeersmaatregel

Als u tijdelijk de openbare weg geheel of gedeeltelijk wilt afsluiten moet u daarvoor toestemming vragen aan de gemeente. Ook heeft u vaak een ontheffing nodig als u iets wilt doen op of aan de openbare weg. Bijvoorbeeld als u:

 • een verhuiswagen of kraan op de weg wilt plaatsen (waarbij de weg gedeeltelijk wordt afgesloten),
 • bouwwerken plaatst,
 • fietstochten of evenementen organiseert.

U vraagt hiervoor een ontheffing aan bij de wegbeheerder. Dit kunt u online doen met een meldingsformulier. Dit meldingsformulier moet uiterlijk twee weken voor het treffen van de tijdelijke verkeersmaatregelen worden ingediend.

Waar moet ik ontheffing aanvragen?

 • voor rijkswegen: ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • voor provinciale wegen: Gedeputeerde Staten
 • voor wegen onder beheer van het waterschap: het waterschap
 • voor andere openbare wegen: de gemeente
 • voor eisen aan voertuigen: de RDW

De regelgeving met betrekking tot het verkeer is vastgelegd in de Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). Iedereen dient zich aan deze regels te houden. In bijzondere gevallen kunt u ontheffing krijgen van een bepaalde regel uit deze wetgeving. Bijvoorbeeld voor het tijdelijk afsluiten van de weg ten behoeve van een verbouwing of straatfeest of een vrijstelling om met een bromfiets gebruik te mogen maken van een onverplicht fietspad.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als het gaat om wegen die onder het beheer bij de gemeente vallen dan vraagt u de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • plaats, datum en tijdstip van uw activiteit
 • reden en noodzaak van de ontheffing

U kunt een ontheffing schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders. De afhandeling van een aanvraag voor een ontheffing duurt maximaal zes weken.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Ontheffing Reglement verkeersregels en verkeerstekens en Voertuig reglement: € 31,50

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Een aanvraag voor een ontheffing dient te bevatten:

 • Naam en adres van de aanvrager.
 • Eventueel kenteken en omschrijving van het voertuig waarvoor ontheffing wordt aangevraagd.
 • Redenen waarom ontheffing wordt aangevraagd.
 • Omschrijving van het soort ontheffing.
 • Plaats, datum, tijdstip en duur van de gewenste ontheffing.