Woonvoorzieningen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente kan u helpen als u door een ziekte of een beperking uw woning niet meer normaal kunt gebruiken. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor een financiƫle bijdrage in de kosten van de verbetering van de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van uw woning.

De gemeente kan u een financiƫle bijdrage geven in de kosten van woningaanpassingen. Hierbij kan worden gedacht aan het verbeteren van de toegang, verbreding van deuropeningen, verwijderen van drempels en plaatsen van een traplift. De hoogte van de bijdrage is gemaximeerd.

Wanneer de woningaanpassing een uitbreiding van de woning behelst dan wordt eerst beoordeeld of u kunt verhuizen naar een geschikte woning of een woning die gemakkelijker geschikt is te maken dan uw huidige woning. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn dan wordt de mogelijkheid onderzocht om een herplaatsbare losse woonunit in bruikleen te verstrekken. De hoogte van de bijdrage is o.m. afhankelijk van uw eigen vermogen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wanneer u wilt weten of u in aanmerking komt voor een woonvroorziening, vul het bel mij terug formulier in of neem contact op met het CMD, tel. (0499) 491 470. We maken dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers. In dit gesprek wordt nagegaan of gezien uw situatie, u in aanmerking komt voor een bijdrage van de gemeente.