Startende ondernemers

Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de Son en Breugelse economie. Nieuw ondernemerschap zorgt voor vernieuwing en variëteit in het bedrijfsleven. Daarnaast zorgen startende ondernemingen voor nieuwe arbeidsplaatsen.

Ondernemerschap is bovendien van belang voor emancipatie en economische zelfstandigheid in de samenleving. Son en Breugel heeft een goed klimaat voor startende ondernemers. De gemeente Son en Breugel is actief voor starters. Zorgen voor voldoende bedrijfsruimte, sociale regelingen voor starters die het bij de start financieel moeilijk hebben, stimulering van beginnende ondernemers en verstrekken van informatie.

Er zijn vier aandachtsgebieden waarop de gemeente Son en Breugel actief is voor starters:

  • Bedrijf aan huis
  • Sociale regelingen
  • Stimulering beginnende bedrijven
  • Informatie verstrekken

Bedrijf of beroep aan huis

Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen is de behoefte om in of bij huis te werken de laatste jaren toegenomen. Vaak beginnen economische activiteiten in de huis- of hobbykamer. De gemeente Son en Breugel krijgt hierover steeds vaker vragen. Uitgangspunt is dat beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten in een woning en/of bijgebouw zijn toegestaan, mits daardoor de woonfunctie en het woonmilieu niet worden aangetast en/of het bestaande voorzieningenniveau niet wordt ontwricht. Neem echter altijd contact op met de bedrijvencontactfunctionaris om uw mogelijkheden te bespreken!

Sociale regelingen

Startende ondernemers, die vanuit een (dreigende) werkloosheidssituatie advies en financiële steun nodig hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de landelijke regeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Om in aanmerking te komen voor de regeling dient de aspirant ondernemer de Nederlandse nationaliteit te hebben of in het bezit te zijn van een geldige verblijfsvergunning.

Stimulering beginnende bedrijven

De gemeente neemt initiatief, stimuleert, faciliteert en marktpartijen voeren uit. In overleg met diverse organisaties is de gemeente bezig om het starten van een onderneming nog meer te stimuleren. Dit is een continue proces, dat in beweging gehouden wordt door:

  • de gemeentelijk website actueel te houden
  • samen te werken met ondernemersorganisaties
  • samen te werken met  KVK en UWV
  • het organiseren van starterbijeenkomsten / netwerkbijeenkomsten
  • bedrijvigheid aan huis te stimuleren en mogelijk te maken

Informatie verstrekken

De gemeente heeft veel kennis in huis die voor (startende) ondernemers van belang kan zijn. Voor vragen over bijvoorbeeld, bouw- en milieuvergunningen, werken aan huis, bestemmingsplannen (o.a. mag ik dit bedrijf op deze locatie voeren?), starterskredieten, kunt u bij de gemeente terecht. Ook als het gaat om branchegerichte vragen, een voorbeeld ondernemingsplan of verwijzingen naar belangenorganisaties in de sector kunt u bij de accountmanager bedrijven terecht.

Ondernemersplein

Wat moet u regelen als u voor uzelf begint? Welke vergunningen heeft u nodig voor een uitbreiding van uw pand? Voortaan vindt u de antwoorden op al uw ondernemersvragen op één plek: Ondernemersplein.nl.

Overheidsinformatie voor ondernemers

Van wetgeving tot belastingregels en van subsidies tot branche-informatie. Op www.ondernemersplein.nl staat alle informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te ondernemen. Dat voorkomt dat u steeds weer moet zoeken naar informatie. Het levert u dus meer tijd op om te ondernemen. En dat is wat veel ondernemers willen. En dat is ook wat het Ministerie van Economische Zaken samen met de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Belastingdienst mogelijk wil maken met Ondernemersplein.nl.