Veilig ondernemen

Veilig ondernemen

Er is geen ondernemer die niet mee kan praten over vandalisme, agressie of diefstal. Het is een gemeenschappelijk probleem waarbij men gezamenlijk moet investeren in veiligheid.

In de gemeente Son en Breugel heeft bedrijventerrein Ekkersrijt zijn eigen Stichting opgericht, Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt. Deze stichting is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de gemeente Son en Breugel, de Ondernemersvereniging Ekkersrijt (OVE) en de politie afdeling Best-Oirschot-Son en Breugel.

Voor het centrum Son onderzoekt de ondernemersvereniging Son en Breugel (OVSB) via centrummanagement  hoe in de toekomst structurele maatregelen genomen kunnen worden op het gebied van veiligheid.

Ekkersrijt

Op het bedrijventerrein Ekkersrijt is de Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) werkzaam. Deze stichting is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de gemeente Son en Breugel, de Ondernemersvereniging Ekkersrijt (OVE) en de politie afdeling Best-Oirschot-Son en Breugel.

De hoofddoelstelling van de SBBE is het bevorderen van de veiligheid van bedrijven, goederen en mensen op Ekkersrijt.

Ondernemers kunnen lid worden van de SBBE, waaraan contributie is verbonden. Voordelen exclusief voor leden zijn:

  • Ondersteuning bij beveiliging en veiligheids problemen (bijvoorbeeld bij  inbraak)
  • Gratis preventiepakket
  • Korting op verzekeringen

Hoe meer ondernemers deelnemer zijn bij de SBBE, hoe meer de SBBE kan betekenen voor de veiligheid op Ekkersrijt. Bijvoorbeeld door de aanschaf van intelligente (kenteken) camera’s.

De veiligheidscoördinator is belast met de directe afhandeling van onderwerpen inzake beveiliging respectievelijk de contacten met het ingehuurde beveiligingsbedrijf Team Beveiliging. Hierbij kan gedacht worden aan begeleiding en controle van het veiligheidssysteem, verbetermanagement, bijwonen van diverse overleg vormen en het onderhouden van direct contact met leden, politie, Teambeveiliging en de gemeente Son en Breugel in het kader van de publiek private samenwerking.

Op Ekkersrijt wordt er met 32 camera’s toezicht gehouden op de invalswegen en de zijwegen van Ekkersrijt. Deze camera’s nemen 24 uur beelden op van hun omgeving op Ekkersrijt.
Leden kunnen bij de veiligheidscoördinator een verzoek indienen om beelden van de camera’s op Ekkersrijt terug te kijken.

Sinds de SBBE actief is op Ekkersrijt is de criminaliteit aanzienlijk teruggebracht. In 2006, het jaar dat de camera’s geïnstalleerd zijn, waren er 123 meldingen en in 2012 waren er nog maar 12 meldingen!

Als u wilt weten of de veiligheidscoördinator iets voor u kan betekenen, kunt u contact met hem opnemen.

Bert Nieuwenhuis06-24 39 67 71
beveiliging@ekkersrijt.nl
www.ekkersrijt.nl/SBBE

Veilig online ondernemen

Ook online is veilig ondernemen belangrijk. Meer informatie: www.digibewust.nl/onderwerpen/veilig-ondernemen